حالا بیا تو . . . برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا كنید ، كه آن همان فرج و گشایش شماست. حضرت امام مهدی (عج) http://bahooneh.mihanblog.com 2018-11-15T17:06:16+01:00 text/html 2018-11-05T13:18:13+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه ..... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1465 <div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>« سخت نگیر، عادت می کنی »</div><div>همه ی آدمایی که این جمله رو بهم می گفتن می دونستن از روزای خوبم دور شدم، می دونستن چشمم رو به روزگار دوختم تا ورق برگرده ،تا همه چیز همونی بشه که من می خوام...نمی دونستم چقدر باید صبر‌کنم، هیچکس نمی دونست... دوای دردم شده بود بیخیالی، فراموشی، سکوت... بیخیال آرزوهام شده بودم و چیزایی که دوس داشتم رو فراموش کرده بودم،به شرایط جدید عادت کرده بودم...شرایطی که یه روزی ازش متنفر بودم ولی حالا هر روز تحملش راحت تر می شد. این خاصیت عادت کردنه،بی حست می کنه... کم کم یادم رفت چی‌بودم، چی می خواستم بشم، چی دوس داشتم، کی رو دوس داشتم و ...</div><div>تا اینکه یه روز ورق برگشت، همه چیز داشت همونجوری می شد که من می خواستم اما یه مشکل بزرگ وجود داشتم، من وابسته ی عادت هام شده بودم، دیگه قدرت تغییر نداشتم... دوس داشتم برم سراغ آرزوهام، دوست داشتم همون کسی بشم که همیشه می خواستم اما از تغییر می ترسیدم، نمی تونستم دل بکنم از چیزایی که دوستشون نداشتم اما بهشون عادت کرده بودم...</div><div>خیلی از ما آدما تهِ تهِ قلبمون از چیزی که هستیم رضایت نداریم، اما چون اسیر عادت هامون شدیم قدرت تغییرش رو نداریم... یادت باشه تو زندگی شاید خیلیا بهت بگن «سخت نگیر عادت می کنی» ولی تو هیچوقت عادت نکن به چیزی که دوس نداری... چون مثل من مجبور میشی یک عمر با عادت هات زندگی‌کنی...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حسین_حائریان</div><div><br></div><div>پ ن:سحر ندارد این شب تار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مرا به خاطرت نگه دار</div><div>چقدر غمین و چقدر سوزناک و چقدر ......</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-10-28T04:12:36+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه گاهی http://bahooneh.mihanblog.com/post/1464 نبودن همیشه به در دنیا نبودن ختم نمیشه&nbsp;<div><br></div><div>گاهی یک نفر واقعا نیست و در فضای زندگی تو موجودیت ندارد ولی هست&nbsp;</div><div><br></div><div>گاهی یک نفر هست در فضای اطراف تو ولی بودن به معنای بودن را ندارد</div><div><br></div><div>گاهی هم همه هستند&nbsp; و حجم نبود یک نفر چنان چنگ بر زندگی تو میزند و روح را&nbsp;</div><div><br></div><div>به اسارت می کشد که دیگر بود و یا نبودش را نمی توان احساس کنی .....</div> text/html 2018-10-12T07:09:46+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه پاییز پر ز حسرت.. http://bahooneh.mihanblog.com/post/1461 دلم نیومد فصل پر از حسرت پاییز بیاد و آهنگ رفته از بانو الهه را نزارم&nbsp;<div><br></div><div>حسرت پاییز بسیار زیاد هست عاشقانه هایی که اتفاق نتوانست بیوفته ...</div><div><br></div><div><br></div><div><div>ای که رفته باخود دلی شکسته بردی</div><div>این چنین بـه طـوفـان تـن مـرا سپردی</div><div>ای کـه مهر باطل زدی به دفتر من</div><div>بعد تو نـیامد چه ها که بر سر من</div><div>بعد تو نـیامد چه ها که بر سر من</div><div>ای خـدای عـالم چـگونه بـاورم بود</div><div>آن کـه روزگاری پنـاه و یـاورم من بود</div><div>سایه اش نماند همیشه بر سر من</div><div>زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من</div><div>زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام</div><div>رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا</div><div>رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا</div><div>ای به دل آشنا تاکه هستم بیا</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام</div><div>رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا</div><div>رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا</div><div>ای به دل آشنا تا که هستم بیا</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>ای خـدای عـالـم چـگونـه بـاورم بود</div><div>آن کـه روزگاری پناه ویـاورم مـن بود</div><div>سایه اش نماند همیشه برسر من</div><div>زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من</div><div>زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام</div><div>رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا</div><div>رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا</div><div>ای به دل آشنا تا که هستم بیا</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام</div><div>رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا</div><div>رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا</div><div>ای به دل آشنا تا که هستم بیا</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>وای من اگر نیایی</div></div><div><br></div><div><a href="http://iran-taraneh.ir/8841/دانلود-آهنگ-رفته-از-الهه/" target="" title="">برای شنیدن اهنگ اینجا کلیک کنید</a>&nbsp;</div> text/html 2018-10-02T18:26:28+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه ...... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1460 وقتی دلواپس ادم میشه با روزهای دیگه فرق میکنه<div><br></div><div>وقتی ادم نگران میشه با روزهای دیگه فرق میکنه&nbsp;</div><div><br></div><div>وقتی اینجور ازت حالت میپرسم با روزهایی که نمیخوای جواب بدی فرق میکنه</div><div><br></div><div>خوب نیست ادم نگران بمونه&nbsp;</div><div><br></div><div>هزار درد و رنج تحمل میشه دیگه این چرا ؟؟؟؟</div><div><br></div><div>باور کن برمیگرده به ارزش و جایگاه ادم در زندگی طرف مقابل&nbsp;</div><div><br></div><div>وقتی زیر صفر هست انتظار بی جاست&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-09-28T07:56:41+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه گنگ http://bahooneh.mihanblog.com/post/1459 <div><br></div><div>تقصیر حرف‌هاست! اگر حرف‌ها قدرت پرواز داشتند، پرمی‌کشیدند و به گوش کسی که باید می‌رسیدند. اگر صدا داشتند و از پشت سکوت یک نفر می‌شد آنها را شنید خیلی احساس‌ها از دست نمی‌رفت و این‌همه آدمِ دلتنگ نبود...</div><div>لعنت به حرف‌ها، حرف‌های بی‌عرضه، حرف‌های بی‌دست و پا که فقط بلدند بیخ گلوی آدم ها گیر کنند...!</div><div><br></div><div>فرشته_رضایی</div><div><br></div><div><br></div><div>.....................................</div><div><br></div><div><div>از پیری پرسیدند ،</div><div>چه زمانی انسان پیر می گردد؟</div><div>فرمود:&nbsp;</div><div>درست آن زمان که&nbsp;</div><div>از گذشته خود پشیمان شده&nbsp;</div><div>و</div><div>&nbsp;افسوس آن را بخورد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-23T10:31:22+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه ......تنهایی...... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1458 <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 255);">دلا از دست تنهایی به جونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ز آه و ناله خود در فغونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">شبان تار از درد جدایی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">کره فریاد، مغز استخونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">عزیزون از غم و درد جدایی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به چشمونم نمونده روشنایی</span></p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 255);">گرفتارم به دام غربت و درد</span></p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 255);">نه یار و همدمی، نه آشنایی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">غم عشقت بیابان پرورم کرد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">هوای بخت، بی بال و پرم کرد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به ما گفتی صبوری کن صبوری<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">صبوری، طرفه خاکی بر سرم کرد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">فلک کی بشنوه آه و فغونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به هر گردش زنه آتش به جونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">یک عمری بگذرونم با غم و درد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به کام دل نگرده آسمونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نمی‌دونم دلم دیوونه کیست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">اسیر نرگس مستونه کیست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نمی‌دونم دل سرگشته ما<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">کجا می‌گردد و در خونه کیست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو که افسرده حالم، چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">شکسته پر و بالم، چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">همه گویند فلانی ناله کم کن<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ته آیی در خیالم، چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">خوش آن ساعت که یار از در، در آیود<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">شب هجرون و روز غم سرآیود<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ز دل بیرون کنم جان را به صد شوق<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">همی واجم که جایش دلبر آیود<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو آن آزرده بی خانمونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو آن محنت نصیب سخت جونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو آن سرگشته خارم در بیابون<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">که هر بادی وزد، پیشش دوونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به صحرا بنگرم، صحرا ته بینم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به دریا بنگرم، دریا ته بینم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به هرجا بنگرم، کوه و در و دشت<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نشان از قامت رعنا ته بینم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">دلی دیرم که بهبودش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نصیحت کردم و سودش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به بادش می‌دهم، نش می‌بره باد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">در آتش می‌نهم، دودش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">سری دیرم که سامونش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">غمی دیرم که پایانش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">اگر باور نداری سوی من آی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ببین دردی که درمانش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">بود درد مو و درمونم از دوست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">بود وصل مو و هجرونم از دوست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">اگر قصاب مستم واکره پوست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">جدا هرگز نگرده جونم از دوست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نصیب کس مبو درد دل ما<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">که بسیاره غم بی‌حاصل ما<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">کسی بو از غم و دردم خبر داشت<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">که داره مشکلی چون مشکل ما<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به آهی گنبد خضرا بسوزان<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">فلک را جمله سر تا پا بسوزان<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">بسوزم ورنه کارم را بسازی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">چه فرمایی، بسازی یا بسوزم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو کز سوته‌دلانم چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو کز بی‌حاصلانم، چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نشسته بلبلان با گل بنالند<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو که دور از گلانم، چون ننالم&nbsp;</span>&nbsp;</p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;">بابا طاهر&nbsp;</p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;">استاد محمدرضا شجریان</p><div><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><a href="http://www.myfaza2music.ir/محمدرضا-شجریان-عزیزون-از-غم-و-درد-جدایی/" target="" title=""><div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">برای شنیدن اهنگ اینجا بزنید&nbsp;</span></div></a></div><div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div>امروز زادروز استاد شجریان هست امیدوارم همیشه سالم باشن&nbsp;</div><div>تمام اهنگهای ایشون عالی هستند چون صدای بی نظیر و علم بر ان را دارند&nbsp;</div><div>ولی خوب این اهنگشون به دل من شدید میشینه&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2018-09-20T19:59:31+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه خاموش http://bahooneh.mihanblog.com/post/1457 <div>‏ارغوانم را دیدی سرِ راه؟</div><div>‏مثلِ من پیر شده‌ست؟</div><div>‏چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏نه، چرا می‌پرسم</div><div>‏ارغوان خاموش است</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هوشنگ_ابتهاج&nbsp;</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-09-14T22:19:26+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه دلتنگی محض..... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1456 <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">&nbsp;ای شب از رویای تو رنگین شده</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">سینه ام از عطرتو سنگین شده</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">ای به روی چشم من گسترده خویش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">شادیم بخشیده از اندوه بیش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">همچون بارانی که شوید جسم خاک</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">هستیم زالودگی ها کرد پاک</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">ای تپش های تن سوزان من</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">اتشی بر سایه مژگان من</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">ای مرا با شور شعر امیخته</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">این همه اتش به شعرم ریخته</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">چون تب عشقم چنین افروختی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">لاجرم شعرم به اتش سوختی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">ای دوچشمانت چمنزاران من</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">باغ چشمت خورده بر چشمان من</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">بیش از اینت گر که در خود داشتم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">هر کسی را تو نمی انگاشتم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><a href="http://myir2seda.ir/دانلود-آهنگ-عاشقانه-از-معین/" target="" title="">برای شنیدن این اهنگ اینجا کلیک کنید&nbsp;</a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">‍ دلم‌میخواد</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">تو خونه ی دلت</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">سرک بکشم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">لای پنجره چشمات رو بازکنم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">حریر موهام&nbsp; و رو دوشت بزارم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">وآروم‌بهت بگم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">دوست دارم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">حیف شد نه...؟؟؟</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">دیر شد&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">آره...؟؟</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">ببین این منم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">کمی خسته</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">وخیلی&nbsp; خیلی غمگین</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">تنهام</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">مثل هرروز</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">بی صدا دوست دارم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">هنوز</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">لیلا_قلاوند </p> text/html 2018-08-04T20:34:34+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یاددتشت...64 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1455 بعضی وقت ها ادم چوب رفتارهاش میخوره<div><br></div><div>ولی انگار پوست ادم کلفت شده باشه مببینی ولی عکس العملی نداری</div><div><br></div><div>بعضی وقتها دلت به حال سادگیت میسوزه&nbsp;</div><div><br></div><div>ولی سوختن انقدر شده که چیزی نمونده&nbsp;</div><div><br></div><div>بعضی وقت ها انقدر منتظر موندی&nbsp;</div><div><br></div><div>که دیگه توانی برات نمونده</div><div><br></div><div>بعضی موقع ها میفهمی ادمها وقتی حس تنهایی روحی دارند یاد قدیم&nbsp;</div><div><br></div><div>میکنند وقتی سرشون شلوغ شد خیلی سبک بال میروند</div><div><br></div><div>بعضی وقت حس شکایت رو هم نداری حوصله هیچی نداری</div><div><br></div><div>فقط انگار به فکر رفتنی چون بودنت فرقی با رفتنت نداره</div><div><br></div><div>بعضی وقتها مثل الان بابد خداحافظی کنی&nbsp;</div><div><br></div><div>تا بیشتر از این سبک نشدی&nbsp;</div><div><br></div><div>خداحافظ</div> text/html 2018-08-04T06:30:37+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت...63 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1454 <div>آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی</div><div><br></div><div>نقاشی ساعتها تماشا کرد عمرشان</div><div><br></div><div>کوتاه است بس که هر کسی از راه</div><div><br></div><div>می رسد یا ازشان سوء استفاده</div><div><br></div><div>می کند یا زمینشان میزند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شاملو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-08-03T09:05:43+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت....63 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1453 <div>آدم های زیبا و دوست‌ داشتنی، به صورت تصادفی به وجود نمی‌‌آیند</div><div>زیباترین و دوست ‌داشتنی ‌ترین انسانهایی که می‌شناسیم،</div><div>آنهایی هستند که با شکست آشنا شده‌اند،</div><div>آنهایی که رنج را تجربه کرده‌اند،</div><div>آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده‌اند،</div><div>آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده‌اند،</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می‌فهمند،</div><div>آن را به شکل متفاوتی تحسین می‌کنند</div><div>و نیز به شکل متفاوتی حس می‌کنند</div><div>به همین دلیل ،</div><div>آرامترند و دوست داشتن و محبت به دغدغه‌شان تبدیل می‌شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp;وین_دایر</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-08-02T05:34:27+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت....62 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1452 <div>هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه</div><div>هرگز احساس حماقت نمیکنند</div><div>چون خوب بودن برای آنها عادت شده</div><div>آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...</div><div>آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند</div><div>که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست</div><div>سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...</div><div>مهربان باشید با مهربانان</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دالای لاما&nbsp;</div> text/html 2018-07-30T03:22:47+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت.......61 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1451 <div><br></div><div>دنیای ما</div><div>دنیای روابط آدمها با آدمهانیست</div><div>دنیای روابط</div><div>نقابها با نقابهاست</div><div>آدمهاکمتر فرصت میکنند</div><div>تا سیمای حقیقی هم را ببینند....</div><div><br></div><div>و در اخر&nbsp;</div><div><br></div><div><div>گاهی باید&nbsp;</div><div>از دیگران فاصله بگیری؛؛؛</div><div>اگر اهمیت دادند&nbsp;&nbsp;</div><div>ارزشت را خواهی فهمید،</div><div>و اگر اهمیتی ندادند</div><div>خواهی فهمید کجا ایستاده ای...!</div><div><br></div><div>پ ن :چقدر زجر اور هست که بدونی کجایی و در چه الویت و اهمیتی&nbsp;</div><div><br></div><div>البته اون الویتها رو هم خودت میسازی و برمیگرده به حماقت&nbsp;</div><div><br></div><div>امیدوارم هیچ کس بی ارزش نشه که اگر اینطور بشه واقعا با مرگ فرقی نمیکنه&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-07-28T07:28:54+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت......60 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1450 <div><br></div><div>‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با کسی نباش که هر لحظه مجبور باشی خودت را به هر اجباری لای لحظه هایش جا بدهی...</div><div>با کسی باش که لحظه هایش را روی مدار ِتو تنظیم کند..</div><div>با کسی که مشغله هایش را بخاطر تو دوست داشته باشد...</div><div>که تو را بخواهد.. که اولویت اولش باشی... !</div><div>با کسی نباش که دردت را نفهمد از حالت بی خبر باشد...</div><div>ارزشِ تو خیلی بالاتر از یدک بودن است..</div><div>جنس اعلا باش.. جنس اعلا که یدک نمی شود!!!</div><div>یاد بگیر که هر ماندنی ارزشش را ندارد..!</div><div>گاهی تنها بودن شرف دارد... به ماندن های یک طرفه ی تحقیر آمیز،که تمام شخصیت و انسان بودنت را زیر سوال می برد واقعا درک کرده ام ثانیه هایش را از عمق وجود....</div><div>یاد بگیر گاهی تنها بودن، ترجیحِ خودت باشد...!</div><div>خیلی وقت ها غرور واقعا چیزِ خوبیست...!</div><div>کاش غرورم را همیشه حفظ میکردم&nbsp;</div><div>کاش همیشه مغرور خطابم میکردند</div><div>کاش....</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-25T18:33:41+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت ....59 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1449 <div>آدم‌ها آنقدرها که جدی می‌نویسند خشک و عبوس نیستند،</div><div>آنقدرها که بذله‌گویی می‌کنند شاد و خندان نیستند،</div><div>آنقدرها که در نوشته‌ها قربان‌صدقه‌ی هم می‌روند دل‌بسته نیستند،</div><div>آنقدرها که شکایت می‌کنند ناراضی نیستند.</div><div>آنقدرها که کتاب می‌خرند کتابخوان نیستند،</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آدم‌ها آنقدرها که پرت و پلا می‌گویند کم‌شعور نیستند،</div><div>آنقدرها که حرف‌های زیبا می‌زنند پاک و منزه نیستند،</div><div>آنقدرها که می گویند روی حرف هایشان نیستند</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>کار دارد شناختن آدم‌ها، به این آسانی‌ها نیست...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>به قول شاملو</div><div><br></div><div><div>اگر کسی</div><div>احساست را نفهمید؛</div><div><br></div><div>مهم نیست...</div><div>سرت را بالا بگیر و لبخند بزن</div><div>فهمیدن احساس&nbsp;</div><div>کار هرآدمی نیست..</div><div><br></div></div>