حالا بیا تو . . . برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا كنید ، كه آن همان فرج و گشایش شماست. حضرت امام مهدی (عج) http://bahooneh.mihanblog.com 2018-09-23T04:28:30+01:00 text/html 2018-09-20T19:59:31+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه خاموش http://bahooneh.mihanblog.com/post/1457 <div>‏ارغوانم را دیدی سرِ راه؟</div><div>‏مثلِ من پیر شده‌ست؟</div><div>‏چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏نه، چرا می‌پرسم</div><div>‏ارغوان خاموش است</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هوشنگ_ابتهاج&nbsp;</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-09-14T22:19:26+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه دلتنگی محض..... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1456 <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">&nbsp;ای شب از رویای تو رنگین شده</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">سینه ام از عطرتو سنگین شده</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">ای به روی چشم من گسترده خویش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">شادیم بخشیده از اندوه بیش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">همچون بارانی که شوید جسم خاک</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">هستیم زالودگی ها کرد پاک</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">ای تپش های تن سوزان من</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">اتشی بر سایه مژگان من</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">ای مرا با شور شعر امیخته</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">این همه اتش به شعرم ریخته</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">چون تب عشقم چنین افروختی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">لاجرم شعرم به اتش سوختی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">ای دوچشمانت چمنزاران من</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">باغ چشمت خورده بر چشمان من</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">بیش از اینت گر که در خود داشتم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">هر کسی را تو نمی انگاشتم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><a href="http://myir2seda.ir/دانلود-آهنگ-عاشقانه-از-معین/" target="" title="">برای شنیدن این اهنگ اینجا کلیک کنید&nbsp;</a></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">‍ دلم‌میخواد</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">تو خونه ی دلت</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">سرک بکشم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">لای پنجره چشمات رو بازکنم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">حریر موهام&nbsp; و رو دوشت بزارم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">وآروم‌بهت بگم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">دوست دارم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">حیف شد نه...؟؟؟</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">دیر شد&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">آره...؟؟</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">ببین این منم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">کمی خسته</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">وخیلی&nbsp; خیلی غمگین</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">تنهام</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">مثل هرروز</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">بی صدا دوست دارم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">هنوز</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">لیلا_قلاوند </p> text/html 2018-08-04T20:34:34+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یاددتشت...64 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1455 بعضی وقت ها ادم چوب رفتارهاش میخوره<div><br></div><div>ولی انگار پوست ادم کلفت شده باشه مببینی ولی عکس العملی نداری</div><div><br></div><div>بعضی وقتها دلت به حال سادگیت میسوزه&nbsp;</div><div><br></div><div>ولی سوختن انقدر شده که چیزی نمونده&nbsp;</div><div><br></div><div>بعضی وقت ها انقدر منتظر موندی&nbsp;</div><div><br></div><div>که دیگه توانی برات نمونده</div><div><br></div><div>بعضی موقع ها میفهمی ادمها وقتی حس تنهایی روحی دارند یاد قدیم&nbsp;</div><div><br></div><div>میکنند وقتی سرشون شلوغ شد خیلی سبک بال میروند</div><div><br></div><div>بعضی وقت حس شکایت رو هم نداری حوصله هیچی نداری</div><div><br></div><div>فقط انگار به فکر رفتنی چون بودنت فرقی با رفتنت نداره</div><div><br></div><div>بعضی وقتها مثل الان بابد خداحافظی کنی&nbsp;</div><div><br></div><div>تا بیشتر از این سبک نشدی&nbsp;</div><div><br></div><div>خداحافظ</div> text/html 2018-08-04T06:30:37+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت...63 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1454 <div>آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی</div><div><br></div><div>نقاشی ساعتها تماشا کرد عمرشان</div><div><br></div><div>کوتاه است بس که هر کسی از راه</div><div><br></div><div>می رسد یا ازشان سوء استفاده</div><div><br></div><div>می کند یا زمینشان میزند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شاملو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-08-03T09:05:43+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت....63 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1453 <div>آدم های زیبا و دوست‌ داشتنی، به صورت تصادفی به وجود نمی‌‌آیند</div><div>زیباترین و دوست ‌داشتنی ‌ترین انسانهایی که می‌شناسیم،</div><div>آنهایی هستند که با شکست آشنا شده‌اند،</div><div>آنهایی که رنج را تجربه کرده‌اند،</div><div>آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده‌اند،</div><div>آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده‌اند،</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می‌فهمند،</div><div>آن را به شکل متفاوتی تحسین می‌کنند</div><div>و نیز به شکل متفاوتی حس می‌کنند</div><div>به همین دلیل ،</div><div>آرامترند و دوست داشتن و محبت به دغدغه‌شان تبدیل می‌شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp;وین_دایر</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-08-02T05:34:27+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت....62 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1452 <div>هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه</div><div>هرگز احساس حماقت نمیکنند</div><div>چون خوب بودن برای آنها عادت شده</div><div>آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...</div><div>آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند</div><div>که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست</div><div>سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...</div><div>مهربان باشید با مهربانان</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دالای لاما&nbsp;</div> text/html 2018-07-30T03:22:47+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت.......61 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1451 <div><br></div><div>دنیای ما</div><div>دنیای روابط آدمها با آدمهانیست</div><div>دنیای روابط</div><div>نقابها با نقابهاست</div><div>آدمهاکمتر فرصت میکنند</div><div>تا سیمای حقیقی هم را ببینند....</div><div><br></div><div>و در اخر&nbsp;</div><div><br></div><div><div>گاهی باید&nbsp;</div><div>از دیگران فاصله بگیری؛؛؛</div><div>اگر اهمیت دادند&nbsp;&nbsp;</div><div>ارزشت را خواهی فهمید،</div><div>و اگر اهمیتی ندادند</div><div>خواهی فهمید کجا ایستاده ای...!</div><div><br></div><div>پ ن :چقدر زجر اور هست که بدونی کجایی و در چه الویت و اهمیتی&nbsp;</div><div><br></div><div>البته اون الویتها رو هم خودت میسازی و برمیگرده به حماقت&nbsp;</div><div><br></div><div>امیدوارم هیچ کس بی ارزش نشه که اگر اینطور بشه واقعا با مرگ فرقی نمیکنه&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-07-28T07:28:54+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت......60 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1450 <div><br></div><div>‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با کسی نباش که هر لحظه مجبور باشی خودت را به هر اجباری لای لحظه هایش جا بدهی...</div><div>با کسی باش که لحظه هایش را روی مدار ِتو تنظیم کند..</div><div>با کسی که مشغله هایش را بخاطر تو دوست داشته باشد...</div><div>که تو را بخواهد.. که اولویت اولش باشی... !</div><div>با کسی نباش که دردت را نفهمد از حالت بی خبر باشد...</div><div>ارزشِ تو خیلی بالاتر از یدک بودن است..</div><div>جنس اعلا باش.. جنس اعلا که یدک نمی شود!!!</div><div>یاد بگیر که هر ماندنی ارزشش را ندارد..!</div><div>گاهی تنها بودن شرف دارد... به ماندن های یک طرفه ی تحقیر آمیز،که تمام شخصیت و انسان بودنت را زیر سوال می برد واقعا درک کرده ام ثانیه هایش را از عمق وجود....</div><div>یاد بگیر گاهی تنها بودن، ترجیحِ خودت باشد...!</div><div>خیلی وقت ها غرور واقعا چیزِ خوبیست...!</div><div>کاش غرورم را همیشه حفظ میکردم&nbsp;</div><div>کاش همیشه مغرور خطابم میکردند</div><div>کاش....</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-25T18:33:41+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت ....59 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1449 <div>آدم‌ها آنقدرها که جدی می‌نویسند خشک و عبوس نیستند،</div><div>آنقدرها که بذله‌گویی می‌کنند شاد و خندان نیستند،</div><div>آنقدرها که در نوشته‌ها قربان‌صدقه‌ی هم می‌روند دل‌بسته نیستند،</div><div>آنقدرها که شکایت می‌کنند ناراضی نیستند.</div><div>آنقدرها که کتاب می‌خرند کتابخوان نیستند،</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آدم‌ها آنقدرها که پرت و پلا می‌گویند کم‌شعور نیستند،</div><div>آنقدرها که حرف‌های زیبا می‌زنند پاک و منزه نیستند،</div><div>آنقدرها که می گویند روی حرف هایشان نیستند</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>کار دارد شناختن آدم‌ها، به این آسانی‌ها نیست...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>به قول شاملو</div><div><br></div><div><div>اگر کسی</div><div>احساست را نفهمید؛</div><div><br></div><div>مهم نیست...</div><div>سرت را بالا بگیر و لبخند بزن</div><div>فهمیدن احساس&nbsp;</div><div>کار هرآدمی نیست..</div><div><br></div></div> text/html 2018-07-23T10:02:16+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت....58 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1448 <div>مشکل می‌توان کسی را یافت که بگوید من هیچ باری را حمل نمی‌کنم. فقط فردی چنین حرفی را می‌زند که تمام بارش را به هستی داده باشد. و نکته جالب در این است که در هر صورت همه بارهای زندگی از آن هستی است. ما فقط فضولی غیرضروری می‌کنیم. وضع ما درست مثل کسی است که در داخل قطار نشسته است و همه بارش را روی سرش گذاشته است. مسافران دیگر او را متقاعد می‌کنند که بار خود را بر زمین بگذارد، و می‌گویند چرا خود را بی‌خودی رنج می‌دهی، قطار هم تو و هم بارت را حمل می‌کند. بدانید بار کلی این عالم نیز بر دوش هستی است، تمام اجرای امور عالم توسط هستی است. اما ما مسافران عجیبی هستیم، در طول مسافرت با قطار هستی تمام بار را بر روی سر خود گرفته و حمل می‌کنیم. و اینگونه است که زندگیمان در رنج و عذاب طی می‌شود.</div><div>به هستی اعتماد کنید...</div><div>بارتان را زمین بگذارید</div><div>آماده باشید تا آنچه را که از روی حکمت به شما اعطا می‌کند قبول کنید. یقین داشته باشید هر چه پیش آید بهترین خواهد بود.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-22T03:35:36+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت....57 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1447 <div><br></div><div>ماجرای زندگی آیا</div><div>جز مشقتهای شوقی توامان با زجر،</div><div>اختیارش همعنان با جبر،</div><div>بسترش بر بُعدِ فرار و مه‌آلودِ زمان لغزان،</div><div>در فضای کشفِ پوچِ ماجراها چیست؟</div><div>من بگویم، یا تو می‌گویی</div><div>هیچ جز این نیست؟ ...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مهدی_اخوان_ثالث</div><div><br></div><div>به قول شاملو&nbsp;</div><div>با همه بوده است&nbsp;</div><div>عجب هرزه ایست&nbsp;</div><div>این تنهایی</div><div><br></div><div>پ ن:در بعدی از زمان که ادم میرسه منظورم زمان عقلیست نه مادی&nbsp;</div><div><br></div><div>که البته سن و سال هم نداره در هرسنی میتونه باشه&nbsp;</div><div><br></div><div>ادم از خواهشها و احساسات امید بخش دست بر میداره&nbsp;</div><div><br></div><div>انگار که دست بشوری بشینی کنار و نگاه کنی&nbsp;</div><div><br></div><div>همون موقع هست که میفهمی ای دل غافل بد خوردی خیلی بد</div><div><br></div><div>باور کنید که اگر هزاران نفر درگیری جسمی باهاتون داشته باشند&nbsp;</div><div><br></div><div>انقدر ضربه نمیخوردید&nbsp;</div><div><br></div><div>ترمیم که اصلا نمیتونه بشه حتی نمیشه یکم از دردش کم کرد&nbsp;</div><div><br></div><div>بعضی وقت ها حس میکنم روحم بد گول خورده نه اینکه کسی گول زده باشه&nbsp;</div><div><br></div><div>خودش ابلهانه گول خورده&nbsp;</div><div><br></div><div>اینجاست که می مونی در تشویش&nbsp;</div><div><br></div><div>در منجلاب و باتلاق&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-21T06:50:18+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت ...57 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1446 <div><br></div><div>آدم بدی‌هارو فراموش‌می‌کنه حتی وقتی یکی با</div><div><br></div><div>تموم تقصیراتش میذاره میره بعد از یه</div><div><br></div><div>مدت تنها لبخند و خاطرات خوبشه‌که به یاد آدم</div><div><br></div><div>می‌مونه اما این‌آخر ماجرا نیست این فاصله‌ها</div><div><br></div><div>که از کسی‌که دیگه نیست برامون چهره‌ی</div><div><br></div><div>خاص و تکرار نشدنی میســازه و مثل یک دیدار</div><div><br></div><div>تصادفی کافیه یک ‌بار تو ثانیه‌ای این‌فاصلــه از</div><div><br></div><div>بین بره! چحوری بگم انگار که آدم دچار</div><div><br></div><div>سکته حسی بشه اون آدم دیگه هیچ شباهتی به</div><div><br></div><div>تصورات تو در موردش نداره باور کردنش بسیار غیر ممکن هست&nbsp;</div><div><br></div><div>وقتی اینطوری بشه دیگه پوچ میشی&nbsp;</div><div><br></div><div>پوچ که میگم اصلا یعنی هاج و واج سردرگم بلاتکلیف&nbsp;</div><div><br></div><div>هیچ کس یا هیچ چیزی نمیتونه تسکین باشه&nbsp;</div><div><br></div><div>واقعا مرده ی متحرک به همین معناست</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-19T12:37:25+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت ......56 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1445 <div><br></div><div>گاهی سکوت میکنی !</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی ...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گاهی سکوت میکنی ،</div><div>چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری ...&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض !</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه خاصی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه ؛</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>و این یعنی همون حس تنهایی !</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>خسرو_شکیبایی</div><div><br></div><div>پ ن:یک روزی میاد که هرچی بگن هر کلمه ای بشنوی یاد من بیوفتی&nbsp;</div><div><br></div><div>اون روز قشنگ یادت باشه من چی کشیدم ....</div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-07-15T09:53:43+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت...55 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1444 <div>از خواب خسته ام</div><div>به چیزی بیشتر از خواب نیاز دارم</div><div>چیزی شبیه بیهوشی،&nbsp;</div><div>برای زمان طولانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شاید هم از بیداری خسته ام</div><div>از این که بخوابم</div><div>و تهش بیداری باشد&nbsp;</div><div>کاش می شد سه سال یا شش سال</div><div>یا نه سال خوابید</div><div>و بعد بیدار شد ؛</div><div>نشد هم</div><div>نشد ...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div> text/html 2018-07-14T04:28:02+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه یادداشت.....54 http://bahooneh.mihanblog.com/post/1443 <p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمیدارم زیرا که تویی کارم زیرا که تویی بارم<br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">از قند تو مینوشم با پند تو میکوشم من صید جگر خسته تو شیر جگر خوارم</p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">جان منو جان تو گویی که یکی بوده ست سوگند به این یک جان کز غیر تو بیزارم</p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><br></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">من تاج نمیخواهم من تخت نمیخواهم در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم<br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">آن یار نکوی من بگرفت گلوی من گفتا که چه میخو<a title="محسن چاوشی" href="http://www.faratext.com/category/music-text/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%88%d8%b4%db%8c" target="_blank" rel="noopener" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 11px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">ا</a>هی گفتم که همین خواهم</p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">جان منو جان تو گویی که یکی بوده ست سوگند به این یک جان کز غیر تو بیزارم</p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">در شادی روی تو گر قصه ی غم گویم گر غم بخورد خونم والله سزاوارم<br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">در شادی روی تو گر قصه ی غم گویم گر غم بخورد خونم والله سزاوارم</p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">**</p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a href="http://nex1music.ir/post/64118/" target="" title="">برای شنیدن اهنگ اینجا کلیک کنید</a></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><br></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">پ ن :چقدر شعر مولانا رو محسن چاوشی زیبا خوانده&nbsp;</p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><br></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><br></p><p style="text-align: right; direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><br></p><p style="text-align: right; direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><br></p>