حالا بیا تو . . . برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا كنید ، كه آن همان فرج و گشایش شماست. حضرت امام مهدی (عج) http://bahooneh.mihanblog.com 2020-04-08T00:31:30+01:00 text/html 2020-03-27T10:07:36+01:00 bahooneh.mihanblog.com giga برگشت به خانه و در خانه بمانیم http://bahooneh.mihanblog.com/post/1478 <div><font size="5"> text/html 2019-07-16T05:35:04+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه دل که تنگ است کجا باید رفت؟ http://bahooneh.mihanblog.com/post/1477 <div dir="auto" style="text-align: center;">دل که تنگ است کجا باید رفت؟</div><div dir="auto" style="text-align: center;">به در و دشت و دمن؟&nbsp;</div><div dir="auto" style="text-align: center;">یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟</div><div dir="auto" style="text-align: center;">یا به یک خلوت و تنهاییِ امن؟</div><div dir="auto" style="text-align: center;">دل که تنگ است کجا باید رفت؟</div><div dir="auto" style="text-align: center;">پیرِ فرزانه مرا بانگ برآورد&nbsp;</div><div dir="auto" style="text-align: center;">که این حرف نکوست</div><div dir="auto" style="text-align: center;">دل که تنگ است برو خانۀ دوست...&nbsp;</div><div dir="auto" style="text-align: center;">شانهﺍش جایگهِ گریۀ تو</div><div dir="auto" style="text-align: center;">سخنش راﻩگشا</div><div dir="auto" style="text-align: center;">بوسهﺍش مرهمِ زخمِ دلِ توست</div><div dir="auto" style="text-align: center;">عشقِ او چارۀ دلتنگی توست...&nbsp;</div><div dir="auto" style="text-align: center;">دل که تنگ است برو خانۀ دوست...</div><div dir="auto" style="text-align: center;">خانهﺍش خانۀ توست...</div><div dir="auto" style="text-align: center;">باز گفتم:&nbsp;</div><div dir="auto" style="text-align: center;">خانۀ دوست کجاست؟</div><div dir="auto" style="text-align: center;">گفت: پیدایش کن&nbsp;</div><div dir="auto" style="text-align: center;">برو آنجا که پر از مهر و صفاست</div><div dir="auto" style="text-align: center;">گفتمش در پاسخ:</div><div dir="auto" style="text-align: center;">دوستانی دارم</div><div dir="auto" style="text-align: center;">بهتر از برگِ درخت</div><div dir="auto" style="text-align: center;">که دعایم گویند و دعاشان گویم</div><div dir="auto" style="text-align: center;">یادِشان در دلِ من</div><div dir="auto" style="text-align: center;">قلبِﺷﺎن منزلِ من...</div><div dir="auto" style="text-align: center;">صافىِ آب مرا یادِ تو انداخت رفیق</div><div dir="auto" style="text-align: center;">تو دلت سبز</div><div dir="auto" style="text-align: center;">لبت سرخ</div><div dir="auto" style="text-align: center;">چراغت روشن</div><div dir="auto" style="text-align: center;">چرخِ روزیت همیشه چرخان</div><div dir="auto" style="text-align: center;">نفست داغ</div><div dir="auto" style="text-align: center;">تنت گرم</div><div dir="auto" style="text-align: center;">دعایت با من</div><div dir="auto" style="text-align: center;">روزهایت پىِ هم خوش باشد...</div><div dir="auto" style="text-align: center;"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"></div> text/html 2019-01-31T20:53:54+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه امان.... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1476 امان از روزهایی که سخت می گذرند ...<div><br></div><div>من همیشه معتقد بودم شانس نداشتم&nbsp;</div><div><br></div><div>ولی حالا هرچی حساب میکنم میبینم شانسم میداشتم همین بود</div><div><br></div><div>کلا واژه شانس بی معنی بعضی از رفتارها و اتفاقها برمیگرده به نوع عملکرد خود آدم</div><div><br></div><div>پس شانس و قسمت بهانه ی زندگی کردن هست که توجیح بشه آدم .....</div><div>&nbsp;</div><div>ما آدمها خوب بلدیم توجیح کنیم تا وجدانمون درد نیاد</div><div><br></div><div>ما آدمها عجب دنیایی داریم .....</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-01-17T22:13:09+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه وجدان درد http://bahooneh.mihanblog.com/post/1475 وجدان درد آنچنان که حس میکنی دردش نیست&nbsp;<div><br></div><div>میسوزاند جوری که دیگر حتی خاکستر هم نداری&nbsp;</div><div><br></div><div>آری ....</div><div><br></div><div>میسوزم از دردی که نامش هم میسوزاند&nbsp;</div><div><br></div><div>بالشت&nbsp; بهانه هست وقتی درگیرشدی با این درد</div><div><br></div><div>خوابت نمی رود....</div><div><br></div><div>&nbsp;امان از این درد ......</div> text/html 2019-01-12T03:31:54+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه حال و روز.... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1474 <div>حال و روز این روزها اصلا خوب نیست حالم به شدت رو به وخامت است&nbsp;</div><div>روحم تکه تکه شده و انقدر ضعیف و ناتوان که حتی قدرت چنگ زدن و نگه داشتن خود را نیز ندارد&nbsp;</div><div>قلبم که دیگر هیچ حرفی برای گفتن وجود ندارد&nbsp;</div><div>ضربان دارد ولی انگار ندارد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حال این روزها ناکوک است انقدر ناکوک که برای کوک کردنش نه زمانی هست و نه توانی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حیف این روزها که آمدند و من حال پریشان دارم&nbsp;</div><div>حسرت حال را خوردن چه دردناکتر از گذشته و آینده است&nbsp;</div><div>من حسرت همین ثانیه را میخورم که نفس میکشم&nbsp;</div><div>جور دیگری باید می بود جور دیگری باید زندگی میکردم&nbsp;</div><div>ولی این جا نقطه ای برای تغییر ندارد&nbsp;</div><div>اینجا فقط ادامه میدهی&nbsp;</div><div>ادامه میدهی تا پایان را یا خود به ارمغان بیاوری یا خدایت</div> text/html 2018-12-18T15:08:20+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه تقدیم... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1473 <div id="15451456254145021"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/EHDSN?data[rnddiv]=15451456254145021&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-06T07:06:06+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه .... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1468 <div>دنیا آن‌قدرها هم که می‌گویند</div><div><br></div><div>بزرگ نیست، دیشب خوابت را&nbsp;</div><div><br></div><div>همین نزدیک‌ها دیدم...</div><div><br></div><div>افشین_صالحی</div> text/html 2018-11-28T05:56:57+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه زمان* http://bahooneh.mihanblog.com/post/1466 <div>زمان چون رؤیایی مبهم و کهن بر دوشت سنگینی می کند. همچنان پیش می روی و می کوشی از میان آن بلغزی و اما حتی اگر به دو انتهای زمین بروی، نمی توانی از آن بگریزی. با این حال ناچاری به آنجا بروی به کران دنیا. کاری هست که نمی توان کرد، مگر با رسیدن به آنجا...</div><div>&nbsp;</div><div>▪️هاروکی موراکامی</div><div><br></div> text/html 2018-11-05T13:18:13+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه ..... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1465 <div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>« سخت نگیر، عادت می کنی »</div><div>همه ی آدمایی که این جمله رو بهم می گفتن می دونستن از روزای خوبم دور شدم، می دونستن چشمم رو به روزگار دوختم تا ورق برگرده ،تا همه چیز همونی بشه که من می خوام...نمی دونستم چقدر باید صبر‌کنم، هیچکس نمی دونست... دوای دردم شده بود بیخیالی، فراموشی، سکوت... بیخیال آرزوهام شده بودم و چیزایی که دوس داشتم رو فراموش کرده بودم،به شرایط جدید عادت کرده بودم...شرایطی که یه روزی ازش متنفر بودم ولی حالا هر روز تحملش راحت تر می شد. این خاصیت عادت کردنه،بی حست می کنه... کم کم یادم رفت چی‌بودم، چی می خواستم بشم، چی دوس داشتم، کی رو دوس داشتم و ...</div><div>تا اینکه یه روز ورق برگشت، همه چیز داشت همونجوری می شد که من می خواستم اما یه مشکل بزرگ وجود داشتم، من وابسته ی عادت هام شده بودم، دیگه قدرت تغییر نداشتم... دوس داشتم برم سراغ آرزوهام، دوست داشتم همون کسی بشم که همیشه می خواستم اما از تغییر می ترسیدم، نمی تونستم دل بکنم از چیزایی که دوستشون نداشتم اما بهشون عادت کرده بودم...</div><div>خیلی از ما آدما تهِ تهِ قلبمون از چیزی که هستیم رضایت نداریم، اما چون اسیر عادت هامون شدیم قدرت تغییرش رو نداریم... یادت باشه تو زندگی شاید خیلیا بهت بگن «سخت نگیر عادت می کنی» ولی تو هیچوقت عادت نکن به چیزی که دوس نداری... چون مثل من مجبور میشی یک عمر با عادت هات زندگی‌کنی...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حسین_حائریان</div><div><br></div><div>پ ن:سحر ندارد این شب تار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مرا به خاطرت نگه دار</div><div>چقدر غمین و چقدر سوزناک و چقدر ......</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-10-28T04:12:36+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه گاهی http://bahooneh.mihanblog.com/post/1464 نبودن همیشه به در دنیا نبودن ختم نمیشه&nbsp;<div><br></div><div>گاهی یک نفر واقعا نیست و در فضای زندگی تو موجودیت ندارد ولی هست&nbsp;</div><div><br></div><div>گاهی یک نفر هست در فضای اطراف تو ولی بودن به معنای بودن را ندارد</div><div><br></div><div>گاهی هم همه هستند&nbsp; و حجم نبود یک نفر چنان چنگ بر زندگی تو میزند و روح را&nbsp;</div><div><br></div><div>به اسارت می کشد که دیگر بود و یا نبودش را نمی توان احساس کنی .....</div> text/html 2018-10-12T07:09:46+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه پاییز پر ز حسرت.. http://bahooneh.mihanblog.com/post/1461 دلم نیومد فصل پر از حسرت پاییز بیاد و آهنگ رفته از بانو الهه را نزارم&nbsp;<div><br></div><div>حسرت پاییز بسیار زیاد هست عاشقانه هایی که اتفاق نتوانست بیوفته ...</div><div><br></div><div><br></div><div><div>ای که رفته باخود دلی شکسته بردی</div><div>این چنین بـه طـوفـان تـن مـرا سپردی</div><div>ای کـه مهر باطل زدی به دفتر من</div><div>بعد تو نـیامد چه ها که بر سر من</div><div>بعد تو نـیامد چه ها که بر سر من</div><div>ای خـدای عـالم چـگونه بـاورم بود</div><div>آن کـه روزگاری پنـاه و یـاورم من بود</div><div>سایه اش نماند همیشه بر سر من</div><div>زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من</div><div>زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام</div><div>رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا</div><div>رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا</div><div>ای به دل آشنا تاکه هستم بیا</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام</div><div>رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا</div><div>رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا</div><div>ای به دل آشنا تا که هستم بیا</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>ای خـدای عـالـم چـگونـه بـاورم بود</div><div>آن کـه روزگاری پناه ویـاورم مـن بود</div><div>سایه اش نماند همیشه برسر من</div><div>زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من</div><div>زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام</div><div>رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا</div><div>رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا</div><div>ای به دل آشنا تا که هستم بیا</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام</div><div>رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام</div><div>رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا</div><div>رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا</div><div>ای به دل آشنا تا که هستم بیا</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>وای من اگر نیایی</div><div>وای من اگر نیایی</div></div><div><br></div><div><a href="http://iran-taraneh.ir/8841/دانلود-آهنگ-رفته-از-الهه/" target="" title="">برای شنیدن اهنگ اینجا کلیک کنید</a>&nbsp;</div> text/html 2018-10-02T18:26:28+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه ...... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1460 وقتی دلواپس ادم میشه با روزهای دیگه فرق میکنه<div><br></div><div>وقتی ادم نگران میشه با روزهای دیگه فرق میکنه&nbsp;</div><div><br></div><div>وقتی اینجور ازت حالت میپرسم با روزهایی که نمیخوای جواب بدی فرق میکنه</div><div><br></div><div>خوب نیست ادم نگران بمونه&nbsp;</div><div><br></div><div>هزار درد و رنج تحمل میشه دیگه این چرا ؟؟؟؟</div><div><br></div><div>باور کن برمیگرده به ارزش و جایگاه ادم در زندگی طرف مقابل&nbsp;</div><div><br></div><div>وقتی زیر صفر هست انتظار بی جاست&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-09-28T07:56:41+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه گنگ http://bahooneh.mihanblog.com/post/1459 <div><br></div><div>تقصیر حرف‌هاست! اگر حرف‌ها قدرت پرواز داشتند، پرمی‌کشیدند و به گوش کسی که باید می‌رسیدند. اگر صدا داشتند و از پشت سکوت یک نفر می‌شد آنها را شنید خیلی احساس‌ها از دست نمی‌رفت و این‌همه آدمِ دلتنگ نبود...</div><div>لعنت به حرف‌ها، حرف‌های بی‌عرضه، حرف‌های بی‌دست و پا که فقط بلدند بیخ گلوی آدم ها گیر کنند...!</div><div><br></div><div>فرشته_رضایی</div><div><br></div><div><br></div><div>.....................................</div><div><br></div><div><div>از پیری پرسیدند ،</div><div>چه زمانی انسان پیر می گردد؟</div><div>فرمود:&nbsp;</div><div>درست آن زمان که&nbsp;</div><div>از گذشته خود پشیمان شده&nbsp;</div><div>و</div><div>&nbsp;افسوس آن را بخورد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-23T10:31:22+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه ......تنهایی...... http://bahooneh.mihanblog.com/post/1458 <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 255);">دلا از دست تنهایی به جونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ز آه و ناله خود در فغونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">شبان تار از درد جدایی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">کره فریاد، مغز استخونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">عزیزون از غم و درد جدایی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به چشمونم نمونده روشنایی</span></p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 255);">گرفتارم به دام غربت و درد</span></p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 255);">نه یار و همدمی، نه آشنایی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">غم عشقت بیابان پرورم کرد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">هوای بخت، بی بال و پرم کرد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به ما گفتی صبوری کن صبوری<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">صبوری، طرفه خاکی بر سرم کرد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">فلک کی بشنوه آه و فغونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به هر گردش زنه آتش به جونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">یک عمری بگذرونم با غم و درد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به کام دل نگرده آسمونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نمی‌دونم دلم دیوونه کیست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">اسیر نرگس مستونه کیست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نمی‌دونم دل سرگشته ما<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">کجا می‌گردد و در خونه کیست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو که افسرده حالم، چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">شکسته پر و بالم، چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">همه گویند فلانی ناله کم کن<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ته آیی در خیالم، چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">خوش آن ساعت که یار از در، در آیود<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">شب هجرون و روز غم سرآیود<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ز دل بیرون کنم جان را به صد شوق<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">همی واجم که جایش دلبر آیود<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو آن آزرده بی خانمونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو آن محنت نصیب سخت جونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو آن سرگشته خارم در بیابون<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">که هر بادی وزد، پیشش دوونم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به صحرا بنگرم، صحرا ته بینم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به دریا بنگرم، دریا ته بینم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به هرجا بنگرم، کوه و در و دشت<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نشان از قامت رعنا ته بینم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">دلی دیرم که بهبودش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نصیحت کردم و سودش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به بادش می‌دهم، نش می‌بره باد<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">در آتش می‌نهم، دودش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">سری دیرم که سامونش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">غمی دیرم که پایانش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">اگر باور نداری سوی من آی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ببین دردی که درمانش نمی‌بو<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">بود درد مو و درمونم از دوست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">بود وصل مو و هجرونم از دوست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">اگر قصاب مستم واکره پوست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">جدا هرگز نگرده جونم از دوست<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نصیب کس مبو درد دل ما<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">که بسیاره غم بی‌حاصل ما<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">کسی بو از غم و دردم خبر داشت<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">که داره مشکلی چون مشکل ما<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">به آهی گنبد خضرا بسوزان<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">فلک را جمله سر تا پا بسوزان<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">بسوزم ورنه کارم را بسازی<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">چه فرمایی، بسازی یا بسوزم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو کز سوته‌دلانم چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو کز بی‌حاصلانم، چون ننالم<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">نشسته بلبلان با گل بنالند<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">مو که دور از گلانم، چون ننالم&nbsp;</span>&nbsp;</p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;">بابا طاهر&nbsp;</p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 3px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15.4px; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline;">استاد محمدرضا شجریان</p><div><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><a href="http://www.myfaza2music.ir/محمدرضا-شجریان-عزیزون-از-غم-و-درد-جدایی/" target="" title=""><div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">برای شنیدن اهنگ اینجا بزنید&nbsp;</span></div></a></div><div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div>امروز زادروز استاد شجریان هست امیدوارم همیشه سالم باشن&nbsp;</div><div>تمام اهنگهای ایشون عالی هستند چون صدای بی نظیر و علم بر ان را دارند&nbsp;</div><div>ولی خوب این اهنگشون به دل من شدید میشینه&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2018-09-20T19:59:31+01:00 bahooneh.mihanblog.com بهونه خاموش http://bahooneh.mihanblog.com/post/1457 <div>‏ارغوانم را دیدی سرِ راه؟</div><div>‏مثلِ من پیر شده‌ست؟</div><div>‏چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏نه، چرا می‌پرسم</div><div>‏ارغوان خاموش است</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هوشنگ_ابتهاج&nbsp;</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div>