سلام بهونه های عزیز

این پست رو به دلیل حرفهای یکی از دوستای قدیمی گذاشتم

خیلی دقت کنین به حرفام

در نزدیکی برقهای فشار قوی یا جاهایی که اشعه های مضر وجود دارد ( رادیولوژی ها ) و یا مکانهای دارای رادیو اکتیو و مشابه اینها ، تابلوهایی نصب شده که ما را از نزدیک شدن بشدت منع میکند ، زیرا خطرات تماس با اینها کاملا مشهود است ، اما نزدیک محل شدن هم ، خالی از خطرات نیست ، که علم کاملا ثابت کرده

مثلا حوزه میدان مغناطیسی نزدیک برقهای فشار قوی ، باعث تجزیه خون ، عقیمی و ... میشود و همینطور نزدیک شدن به رادیوگرافی و مواد رادیو اکتیو و غیره که خطرات خاص خود را دارد.

پس با دیدن اینگونه تابلوها ، به این محلها نزدیک نمیشویم ، یعنی عقل سلیم اجازه چنین کاری رو به ما نمیدهد.

حال با توجه به این مقدمه میپردازیم به مسئله زنا که متاسفانه  رواج زیادی گرفته.

قران کتاب هدایت و به تعبیر بعضیها ، کات