سلام به همه شما بهونه های قشنگم

از صمیم قلب آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو از رب بی همتا خواستارم.

 میخوام احادیثی نبوی رو ن