سلام به تمام کسانی بهانه ای دارند برای زندگی

امیدوارم حالتون خوب باشه

خواستم طنز عاشق شدن بنویسم بعد دیدم یک حقیقت تلخ هست پس دلیل بر خنده ی تلخ نیست من 6 دسته عاشقان را تقسیم کردم البته سو تفاهم نشه همیشه احتمالات شامل میشه :

1-کسانی که فکر می کنند عاشق هستند و احساس می کنند تنها عاشق های این دنیا تشریف دارند این دسته از افراد با یک نگاه به قول خودشون عاشق شدند (یه دل نه صد دل )این عشق نیست ظاهری دیدن بیشتر به هوس شباهت داره شای