حالا بیا تو . . . برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا كنید ، كه آن همان فرج و گشایش شماست. حضرت امام مهدی (عج) tag:http://bahooneh.mihanblog.com 2019-01-20T16:50:46+01:00 mihanblog.com وجدان درد 2019-01-17T22:13:09+01:00 2019-01-17T22:13:09+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1475 بهونه وجدان درد آنچنان که حس میکنی دردش نیست میسوزاند جوری که دیگر حتی خاکستر هم نداری آری ....میسوزم از دردی که نامش هم میسوزاند بالشت  بهانه هست وقتی درگیرشدی با این دردخوابت نمی رود.... امان از این درد ......
میسوزاند جوری که دیگر حتی خاکستر هم نداری 

آری ....

میسوزم از دردی که نامش هم میسوزاند 

بالشت  بهانه هست وقتی درگیرشدی با این درد

خوابت نمی رود....

 امان از این درد ......
]]>
حال و روز.... 2019-01-12T03:31:54+01:00 2019-01-12T03:31:54+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1474 بهونه حال و روز این روزها اصلا خوب نیست حالم به شدت رو به وخامت است روحم تکه تکه شده و انقدر ضعیف و ناتوان که حتی قدرت چنگ زدن و نگه داشتن خود را نیز ندارد قلبم که دیگر هیچ حرفی برای گفتن وجود ندارد ضربان دارد ولی انگار نداردحال این روزها ناکوک است انقدر ناکوک که برای کوک کردنش نه زمانی هست و نه توانی حیف این روزها که آمدند و من حال پریشان دارم حسرت حال را خوردن چه دردناکتر از گذشته و آینده است من حسرت همین ثانیه را میخورم که نفس میکشم جور دیگری باید می بود جور دیگری حال و روز این روزها اصلا خوب نیست حالم به شدت رو به وخامت است 
روحم تکه تکه شده و انقدر ضعیف و ناتوان که حتی قدرت چنگ زدن و نگه داشتن خود را نیز ندارد 
قلبم که دیگر هیچ حرفی برای گفتن وجود ندارد 
ضربان دارد ولی انگار ندارد

حال این روزها ناکوک است انقدر ناکوک که برای کوک کردنش نه زمانی هست و نه توانی 

حیف این روزها که آمدند و من حال پریشان دارم 
حسرت حال را خوردن چه دردناکتر از گذشته و آینده است 
من حسرت همین ثانیه را میخورم که نفس میکشم 
جور دیگری باید می بود جور دیگری باید زندگی میکردم 
ولی این جا نقطه ای برای تغییر ندارد 
اینجا فقط ادامه میدهی 
ادامه میدهی تا پایان را یا خود به ارمغان بیاوری یا خدایت
]]>
تقدیم... 2018-12-18T15:08:20+01:00 2018-12-18T15:08:20+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1473 بهونه ]]> .... 2018-12-06T07:06:06+01:00 2018-12-06T07:06:06+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1468 بهونه دنیا آن‌قدرها هم که می‌گویندبزرگ نیست، دیشب خوابت را همین نزدیک‌ها دیدم...افشین_صالحی دنیا آن‌قدرها هم که می‌گویند

بزرگ نیست، دیشب خوابت را 

همین نزدیک‌ها دیدم...

افشین_صالحی
]]>
زمان* 2018-11-28T05:56:57+01:00 2018-11-28T05:56:57+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1466 بهونه زمان چون رؤیایی مبهم و کهن بر دوشت سنگینی می کند. همچنان پیش می روی و می کوشی از میان آن بلغزی و اما حتی اگر به دو انتهای زمین بروی، نمی توانی از آن بگریزی. با این حال ناچاری به آنجا بروی به کران دنیا. کاری هست که نمی توان کرد، مگر با رسیدن به آنجا... ▪️هاروکی موراکامی زمان چون رؤیایی مبهم و کهن بر دوشت سنگینی می کند. همچنان پیش می روی و می کوشی از میان آن بلغزی و اما حتی اگر به دو انتهای زمین بروی، نمی توانی از آن بگریزی. با این حال ناچاری به آنجا بروی به کران دنیا. کاری هست که نمی توان کرد، مگر با رسیدن به آنجا...
 
▪️هاروکی موراکامی

]]>
..... 2018-11-05T13:18:13+01:00 2018-11-05T13:18:13+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1465 بهونه « سخت نگیر، عادت می کنی »همه ی آدمایی که این جمله رو بهم می گفتن می دونستن از روزای خوبم دور شدم، می دونستن چشمم رو به روزگار دوختم تا ورق برگرده ،تا همه چیز همونی بشه که من می خوام...نمی دونستم چقدر باید صبر‌کنم، هیچکس نمی دونست... دوای دردم شده بود بیخیالی، فراموشی، سکوت... بیخیال آرزوهام شده بودم و چیزایی که دوس داشتم رو فراموش کرده بودم،به شرایط جدید عادت کرده بودم...شرایطی که یه روزی ازش متنفر بودم ولی حالا هر روز تحملش راحت تر می شد. این خاصیت عادت کردنه،بی حست می کنه... کم کم یادم رفت چی‌

« سخت نگیر، عادت می کنی »
همه ی آدمایی که این جمله رو بهم می گفتن می دونستن از روزای خوبم دور شدم، می دونستن چشمم رو به روزگار دوختم تا ورق برگرده ،تا همه چیز همونی بشه که من می خوام...نمی دونستم چقدر باید صبر‌کنم، هیچکس نمی دونست... دوای دردم شده بود بیخیالی، فراموشی، سکوت... بیخیال آرزوهام شده بودم و چیزایی که دوس داشتم رو فراموش کرده بودم،به شرایط جدید عادت کرده بودم...شرایطی که یه روزی ازش متنفر بودم ولی حالا هر روز تحملش راحت تر می شد. این خاصیت عادت کردنه،بی حست می کنه... کم کم یادم رفت چی‌بودم، چی می خواستم بشم، چی دوس داشتم، کی رو دوس داشتم و ...
تا اینکه یه روز ورق برگشت، همه چیز داشت همونجوری می شد که من می خواستم اما یه مشکل بزرگ وجود داشتم، من وابسته ی عادت هام شده بودم، دیگه قدرت تغییر نداشتم... دوس داشتم برم سراغ آرزوهام، دوست داشتم همون کسی بشم که همیشه می خواستم اما از تغییر می ترسیدم، نمی تونستم دل بکنم از چیزایی که دوستشون نداشتم اما بهشون عادت کرده بودم...
خیلی از ما آدما تهِ تهِ قلبمون از چیزی که هستیم رضایت نداریم، اما چون اسیر عادت هامون شدیم قدرت تغییرش رو نداریم... یادت باشه تو زندگی شاید خیلیا بهت بگن «سخت نگیر عادت می کنی» ولی تو هیچوقت عادت نکن به چیزی که دوس نداری... چون مثل من مجبور میشی یک عمر با عادت هات زندگی‌کنی...

حسین_حائریان

پ ن:سحر ندارد این شب تار        مرا به خاطرت نگه دار
چقدر غمین و چقدر سوزناک و چقدر ......


]]>
گاهی 2018-10-28T04:12:36+01:00 2018-10-28T04:12:36+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1464 بهونه نبودن همیشه به در دنیا نبودن ختم نمیشه گاهی یک نفر واقعا نیست و در فضای زندگی تو موجودیت ندارد ولی هست گاهی یک نفر هست در فضای اطراف تو ولی بودن به معنای بودن را نداردگاهی هم همه هستند  و حجم نبود یک نفر چنان چنگ بر زندگی تو میزند و روح را به اسارت می کشد که دیگر بود و یا نبودش را نمی توان احساس کنی .....
گاهی یک نفر واقعا نیست و در فضای زندگی تو موجودیت ندارد ولی هست 

گاهی یک نفر هست در فضای اطراف تو ولی بودن به معنای بودن را ندارد

گاهی هم همه هستند  و حجم نبود یک نفر چنان چنگ بر زندگی تو میزند و روح را 

به اسارت می کشد که دیگر بود و یا نبودش را نمی توان احساس کنی .....
]]>
پاییز پر ز حسرت.. 2018-10-12T07:09:46+01:00 2018-10-12T07:09:46+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1461 بهونه دلم نیومد فصل پر از حسرت پاییز بیاد و آهنگ رفته از بانو الهه را نزارم حسرت پاییز بسیار زیاد هست عاشقانه هایی که اتفاق نتوانست بیوفته ...ای که رفته باخود دلی شکسته بردیاین چنین بـه طـوفـان تـن مـرا سپردیای کـه مهر باطل زدی به دفتر منبعد تو نـیامد چه ها که بر سر منبعد تو نـیامد چه ها که بر سر منای خـدای عـالم چـگونه بـاورم بودآن کـه روزگاری پنـاه و یـاورم من بودسایه اش نماند همیشه بر سر منزیر لب بخندد به مرگ و پرپر منزیر لب بخندد به مرگ و پرپر منرفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته امرفتی و
حسرت پاییز بسیار زیاد هست عاشقانه هایی که اتفاق نتوانست بیوفته ...


ای که رفته باخود دلی شکسته بردی
این چنین بـه طـوفـان تـن مـرا سپردی
ای کـه مهر باطل زدی به دفتر من
بعد تو نـیامد چه ها که بر سر من
بعد تو نـیامد چه ها که بر سر من
ای خـدای عـالم چـگونه بـاورم بود
آن کـه روزگاری پنـاه و یـاورم من بود
سایه اش نماند همیشه بر سر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا
رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا
ای به دل آشنا تاکه هستم بیا
وای من اگر نیایی
رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا
رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا
ای به دل آشنا تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی
ای خـدای عـالـم چـگونـه بـاورم بود
آن کـه روزگاری پناه ویـاورم مـن بود
سایه اش نماند همیشه برسر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا
رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا
ای به دل آشنا تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی
رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا
رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا
ای به دل آشنا تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی
وای من اگر نیایی
وای من اگر نیایی

برای شنیدن اهنگ اینجا کلیک کنید 
]]>
...... 2018-10-02T18:26:28+01:00 2018-10-02T18:26:28+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1460 بهونه وقتی دلواپس ادم میشه با روزهای دیگه فرق میکنهوقتی ادم نگران میشه با روزهای دیگه فرق میکنه وقتی اینجور ازت حالت میپرسم با روزهایی که نمیخوای جواب بدی فرق میکنهخوب نیست ادم نگران بمونه هزار درد و رنج تحمل میشه دیگه این چرا ؟؟؟؟باور کن برمیگرده به ارزش و جایگاه ادم در زندگی طرف مقابل وقتی زیر صفر هست انتظار بی جاست 
وقتی ادم نگران میشه با روزهای دیگه فرق میکنه 

وقتی اینجور ازت حالت میپرسم با روزهایی که نمیخوای جواب بدی فرق میکنه

خوب نیست ادم نگران بمونه 

هزار درد و رنج تحمل میشه دیگه این چرا ؟؟؟؟

باور کن برمیگرده به ارزش و جایگاه ادم در زندگی طرف مقابل 

وقتی زیر صفر هست انتظار بی جاست 
]]>
گنگ 2018-09-28T07:56:41+01:00 2018-09-28T07:56:41+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1459 بهونه تقصیر حرف‌هاست! اگر حرف‌ها قدرت پرواز داشتند، پرمی‌کشیدند و به گوش کسی که باید می‌رسیدند. اگر صدا داشتند و از پشت سکوت یک نفر می‌شد آنها را شنید خیلی احساس‌ها از دست نمی‌رفت و این‌همه آدمِ دلتنگ نبود...لعنت به حرف‌ها، حرف‌های بی‌عرضه، حرف‌های بی‌دست و پا که فقط بلدند بیخ گلوی آدم ها گیر کنند...!فرشته_رضایی.....................................از پیری پرسیدند ،چه زمانی انسان پیر می گردد؟فرمود: درست آن زمان که از گذشته خود پشیمان شده و افسوس آن را بخورد.
تقصیر حرف‌هاست! اگر حرف‌ها قدرت پرواز داشتند، پرمی‌کشیدند و به گوش کسی که باید می‌رسیدند. اگر صدا داشتند و از پشت سکوت یک نفر می‌شد آنها را شنید خیلی احساس‌ها از دست نمی‌رفت و این‌همه آدمِ دلتنگ نبود...
لعنت به حرف‌ها، حرف‌های بی‌عرضه، حرف‌های بی‌دست و پا که فقط بلدند بیخ گلوی آدم ها گیر کنند...!

فرشته_رضایی


.....................................

از پیری پرسیدند ،
چه زمانی انسان پیر می گردد؟
فرمود: 
درست آن زمان که 
از گذشته خود پشیمان شده 
و
 افسوس آن را بخورد.


]]>
......تنهایی...... 2018-09-23T10:31:22+01:00 2018-09-23T10:31:22+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1458 بهونه دلا از دست تنهایی به جونمز آه و ناله خود در فغونمشبان تار از درد جداییکره فریاد، مغز استخونمعزیزون از غم و درد جداییبه چشمونم نمونده روشناییگرفتارم به دام غربت و دردنه یار و همدمی، نه آشناییغم عشقت بیابان پرورم کردهوای بخت، بی بال و پرم کردبه ما گفتی صبوری کن صبوریصبوری، طرفه خاکی بر سرم کردفلک کی بشنوه آه و فغونمبه هر گردش زنه آتش به جونمیک عمری بگذرونم با غم و دردبه کام دل نگرده آسمونمنمی‌دونم دلم دیوونه کیستاسیر نرگس مستونه کیستنمی‌دونم دل سرگشته ماکجا می‌گردد و در خونه کیستمو که افسرده حال

دلا از دست تنهایی به جونم
ز آه و ناله خود در فغونم
شبان تار از درد جدایی
کره فریاد، مغز استخونم

عزیزون از غم و درد جدایی
به چشمونم نمونده روشنایی

گرفتارم به دام غربت و درد

نه یار و همدمی، نه آشنایی

غم عشقت بیابان پرورم کرد
هوای بخت، بی بال و پرم کرد
به ما گفتی صبوری کن صبوری
صبوری، طرفه خاکی بر سرم کرد

فلک کی بشنوه آه و فغونم
به هر گردش زنه آتش به جونم
یک عمری بگذرونم با غم و درد
به کام دل نگرده آسمونم

نمی‌دونم دلم دیوونه کیست
اسیر نرگس مستونه کیست
نمی‌دونم دل سرگشته ما
کجا می‌گردد و در خونه کیست

مو که افسرده حالم، چون ننالم
شکسته پر و بالم، چون ننالم
همه گویند فلانی ناله کم کن
ته آیی در خیالم، چون ننالم

خوش آن ساعت که یار از در، در آیود
شب هجرون و روز غم سرآیود
ز دل بیرون کنم جان را به صد شوق
همی واجم که جایش دلبر آیود


مو آن آزرده بی خانمونم
مو آن محنت نصیب سخت جونم
مو آن سرگشته خارم در بیابون
که هر بادی وزد، پیشش دوونم


به صحرا بنگرم، صحرا ته بینم
به دریا بنگرم، دریا ته بینم
به هرجا بنگرم، کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا ته بینم


دلی دیرم که بهبودش نمی‌بو
نصیحت کردم و سودش نمی‌بو
به بادش می‌دهم، نش می‌بره باد
در آتش می‌نهم، دودش نمی‌بو


سری دیرم که سامونش نمی‌بو
غمی دیرم که پایانش نمی‌بو
اگر باور نداری سوی من آی
ببین دردی که درمانش نمی‌بو


بود درد مو و درمونم از دوست
بود وصل مو و هجرونم از دوست
اگر قصاب مستم واکره پوست
جدا هرگز نگرده جونم از دوست


نصیب کس مبو درد دل ما
که بسیاره غم بی‌حاصل ما
کسی بو از غم و دردم خبر داشت
که داره مشکلی چون مشکل ما


به آهی گنبد خضرا بسوزان
فلک را جمله سر تا پا بسوزان
بسوزم ورنه کارم را بسازی
چه فرمایی، بسازی یا بسوزم


مو کز سوته‌دلانم چون ننالم
مو کز بی‌حاصلانم، چون ننالم
نشسته بلبلان با گل بنالند
مو که دور از گلانم، چون ننالم 
 


بابا طاهر 


استاد محمدرضا شجریان
برای شنیدن اهنگ اینجا بزنید 


امروز زادروز استاد شجریان هست امیدوارم همیشه سالم باشن 
تمام اهنگهای ایشون عالی هستند چون صدای بی نظیر و علم بر ان را دارند 
ولی خوب این اهنگشون به دل من شدید میشینه 

]]>
خاموش 2018-09-20T19:59:31+01:00 2018-09-20T19:59:31+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1457 بهونه ‏ارغوانم را دیدی سرِ راه؟‏مثلِ من پیر شده‌ست؟‏چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟‏نه، چرا می‌پرسم‏ارغوان خاموش استهوشنگ_ابتهاج  ‏ارغوانم را دیدی سرِ راه؟
‏مثلِ من پیر شده‌ست؟
‏چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟

‏نه، چرا می‌پرسم
‏ارغوان خاموش است


هوشنگ_ابتهاج 

]]>
دلتنگی محض..... 2018-09-14T22:19:26+01:00 2018-09-14T22:19:26+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1456 بهونه  ای شب از رویای تو رنگین شدهسینه ام از عطرتو سنگین شدهای به روی چشم من گسترده خویششادیم بخشیده از اندوه بیشهمچون بارانی که شوید جسم خاکهستیم زالودگی ها کرد پاکای تپش های تن سوزان مناتشی بر سایه مژگان منای مرا با شور شعر امیختهاین همه اتش به شعرم ریختهچون تب عشقم چنین افروختیلاجرم شعرم به اتش سوختیای دوچشمانت چمنزاران منباغ چشمت خورده بر چشمان منبیش از اینت گر که در خود داشتمهر کسی را تو نمی انگاشتمبرای شنیدن این اهنگ اینجا کلیک کنید ‍ دلم‌میخوادتو خونه ی دلتسرک بکشملای پنجره چشمات رو  ای شب از رویای تو رنگین شده

سینه ام از عطرتو سنگین شده

ای به روی چشم من گسترده خویش

شادیم بخشیده از اندوه بیش

همچون بارانی که شوید جسم خاک

هستیم زالودگی ها کرد پاک

ای تپش های تن سوزان من

اتشی بر سایه مژگان من

ای مرا با شور شعر امیخته

این همه اتش به شعرم ریخته

چون تب عشقم چنین افروختی

لاجرم شعرم به اتش سوختی

ای دوچشمانت چمنزاران من

باغ چشمت خورده بر چشمان من

بیش از اینت گر که در خود داشتم

هر کسی را تو نمی انگاشتم


برای شنیدن این اهنگ اینجا کلیک کنید ‍ دلم‌میخواد

تو خونه ی دلت

سرک بکشم

لای پنجره چشمات رو بازکنم

حریر موهام  و رو دوشت بزارم

وآروم‌بهت بگم

دوست دارم

حیف شد نه...؟؟؟

دیر شد 

آره...؟؟

ببین این منم

کمی خسته

وخیلی  خیلی غمگین

تنهام

مثل هرروز

بی صدا دوست دارم

هنوز


لیلا_قلاوند

]]>
یاددتشت...64 2018-08-04T20:34:34+01:00 2018-08-04T20:34:34+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1455 بهونه بعضی وقت ها ادم چوب رفتارهاش میخورهولی انگار پوست ادم کلفت شده باشه مببینی ولی عکس العملی نداریبعضی وقتها دلت به حال سادگیت میسوزه ولی سوختن انقدر شده که چیزی نمونده بعضی وقت ها انقدر منتظر موندی که دیگه توانی برات نموندهبعضی موقع ها میفهمی ادمها وقتی حس تنهایی روحی دارند یاد قدیم میکنند وقتی سرشون شلوغ شد خیلی سبک بال میروندبعضی وقت حس شکایت رو هم نداری حوصله هیچی نداریفقط انگار به فکر رفتنی چون بودنت فرقی با رفتنت ندارهبعضی وقتها مثل الان بابد خداحافظی کنی تا بیشتر ا
ولی انگار پوست ادم کلفت شده باشه مببینی ولی عکس العملی نداری

بعضی وقتها دلت به حال سادگیت میسوزه 

ولی سوختن انقدر شده که چیزی نمونده 

بعضی وقت ها انقدر منتظر موندی 

که دیگه توانی برات نمونده

بعضی موقع ها میفهمی ادمها وقتی حس تنهایی روحی دارند یاد قدیم 

میکنند وقتی سرشون شلوغ شد خیلی سبک بال میروند

بعضی وقت حس شکایت رو هم نداری حوصله هیچی نداری

فقط انگار به فکر رفتنی چون بودنت فرقی با رفتنت نداره

بعضی وقتها مثل الان بابد خداحافظی کنی 

تا بیشتر از این سبک نشدی 

خداحافظ
]]>
یادداشت...63 2018-08-04T06:30:37+01:00 2018-08-04T06:30:37+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1454 بهونه آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوینقاشی ساعتها تماشا کرد عمرشانکوتاه است بس که هر کسی از راهمی رسد یا ازشان سوء استفادهمی کند یا زمینشان میزندشاملو آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی

نقاشی ساعتها تماشا کرد عمرشان

کوتاه است بس که هر کسی از راه

می رسد یا ازشان سوء استفاده

می کند یا زمینشان میزند

شاملو


]]>