حالا بیا تو . . . برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا كنید ، كه آن همان فرج و گشایش شماست. حضرت امام مهدی (عج) tag:http://bahooneh.mihanblog.com 2018-10-18T00:58:37+01:00 mihanblog.com پاییز پر ز حسرت.. 2018-10-12T07:09:46+01:00 2018-10-12T07:09:46+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1461 بهونه دلم نیومد فصل پر از حسرت پاییز بیاد و آهنگ رفته از بانو الهه را نزارم حسرت پاییز بسیار زیاد هست عاشقانه هایی که اتفاق نتوانست بیوفته ...ای که رفته باخود دلی شکسته بردیاین چنین بـه طـوفـان تـن مـرا سپردیای کـه مهر باطل زدی به دفتر منبعد تو نـیامد چه ها که بر سر منبعد تو نـیامد چه ها که بر سر منای خـدای عـالم چـگونه بـاورم بودآن کـه روزگاری پنـاه و یـاورم من بودسایه اش نماند همیشه بر سر منزیر لب بخندد به مرگ و پرپر منزیر لب بخندد به مرگ و پرپر منرفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته امرفتی و
حسرت پاییز بسیار زیاد هست عاشقانه هایی که اتفاق نتوانست بیوفته ...


ای که رفته باخود دلی شکسته بردی
این چنین بـه طـوفـان تـن مـرا سپردی
ای کـه مهر باطل زدی به دفتر من
بعد تو نـیامد چه ها که بر سر من
بعد تو نـیامد چه ها که بر سر من
ای خـدای عـالم چـگونه بـاورم بود
آن کـه روزگاری پنـاه و یـاورم من بود
سایه اش نماند همیشه بر سر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا
رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا
ای به دل آشنا تاکه هستم بیا
وای من اگر نیایی
رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا
رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا
ای به دل آشنا تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی
ای خـدای عـالـم چـگونـه بـاورم بود
آن کـه روزگاری پناه ویـاورم مـن بود
سایه اش نماند همیشه برسر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا
رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا
ای به دل آشنا تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی
رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال وخسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو چـگـونه پــر شکسـته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا
رفتی و خـیالت زمـانی نمیکند مـرا رهـا
ای به دل آشنا تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی
وای من اگر نیایی
وای من اگر نیایی

برای شنیدن اهنگ اینجا کلیک کنید 
]]>
...... 2018-10-02T18:26:28+01:00 2018-10-02T18:26:28+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1460 بهونه وقتی دلواپس ادم میشه با روزهای دیگه فرق میکنهوقتی ادم نگران میشه با روزهای دیگه فرق میکنه وقتی اینجور ازت حالت میپرسم با روزهایی که نمیخوای جواب بدی فرق میکنهخوب نیست ادم نگران بمونه هزار درد و رنج تحمل میشه دیگه این چرا ؟؟؟؟باور کن برمیگرده به ارزش و جایگاه ادم در زندگی طرف مقابل وقتی زیر صفر هست انتظار بی جاست 
وقتی ادم نگران میشه با روزهای دیگه فرق میکنه 

وقتی اینجور ازت حالت میپرسم با روزهایی که نمیخوای جواب بدی فرق میکنه

خوب نیست ادم نگران بمونه 

هزار درد و رنج تحمل میشه دیگه این چرا ؟؟؟؟

باور کن برمیگرده به ارزش و جایگاه ادم در زندگی طرف مقابل 

وقتی زیر صفر هست انتظار بی جاست 
]]>
گنگ 2018-09-28T07:56:41+01:00 2018-09-28T07:56:41+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1459 بهونه تقصیر حرف‌هاست! اگر حرف‌ها قدرت پرواز داشتند، پرمی‌کشیدند و به گوش کسی که باید می‌رسیدند. اگر صدا داشتند و از پشت سکوت یک نفر می‌شد آنها را شنید خیلی احساس‌ها از دست نمی‌رفت و این‌همه آدمِ دلتنگ نبود...لعنت به حرف‌ها، حرف‌های بی‌عرضه، حرف‌های بی‌دست و پا که فقط بلدند بیخ گلوی آدم ها گیر کنند...!فرشته_رضایی.....................................از پیری پرسیدند ،چه زمانی انسان پیر می گردد؟فرمود: درست آن زمان که از گذشته خود پشیمان شده و افسوس آن را بخورد.
تقصیر حرف‌هاست! اگر حرف‌ها قدرت پرواز داشتند، پرمی‌کشیدند و به گوش کسی که باید می‌رسیدند. اگر صدا داشتند و از پشت سکوت یک نفر می‌شد آنها را شنید خیلی احساس‌ها از دست نمی‌رفت و این‌همه آدمِ دلتنگ نبود...
لعنت به حرف‌ها، حرف‌های بی‌عرضه، حرف‌های بی‌دست و پا که فقط بلدند بیخ گلوی آدم ها گیر کنند...!

فرشته_رضایی


.....................................

از پیری پرسیدند ،
چه زمانی انسان پیر می گردد؟
فرمود: 
درست آن زمان که 
از گذشته خود پشیمان شده 
و
 افسوس آن را بخورد.


]]>
......تنهایی...... 2018-09-23T10:31:22+01:00 2018-09-23T10:31:22+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1458 بهونه دلا از دست تنهایی به جونمز آه و ناله خود در فغونمشبان تار از درد جداییکره فریاد، مغز استخونمعزیزون از غم و درد جداییبه چشمونم نمونده روشناییگرفتارم به دام غربت و دردنه یار و همدمی، نه آشناییغم عشقت بیابان پرورم کردهوای بخت، بی بال و پرم کردبه ما گفتی صبوری کن صبوریصبوری، طرفه خاکی بر سرم کردفلک کی بشنوه آه و فغونمبه هر گردش زنه آتش به جونمیک عمری بگذرونم با غم و دردبه کام دل نگرده آسمونمنمی‌دونم دلم دیوونه کیستاسیر نرگس مستونه کیستنمی‌دونم دل سرگشته ماکجا می‌گردد و در خونه کیستمو که افسرده حال

دلا از دست تنهایی به جونم
ز آه و ناله خود در فغونم
شبان تار از درد جدایی
کره فریاد، مغز استخونم

عزیزون از غم و درد جدایی
به چشمونم نمونده روشنایی

گرفتارم به دام غربت و درد

نه یار و همدمی، نه آشنایی

غم عشقت بیابان پرورم کرد
هوای بخت، بی بال و پرم کرد
به ما گفتی صبوری کن صبوری
صبوری، طرفه خاکی بر سرم کرد

فلک کی بشنوه آه و فغونم
به هر گردش زنه آتش به جونم
یک عمری بگذرونم با غم و درد
به کام دل نگرده آسمونم

نمی‌دونم دلم دیوونه کیست
اسیر نرگس مستونه کیست
نمی‌دونم دل سرگشته ما
کجا می‌گردد و در خونه کیست

مو که افسرده حالم، چون ننالم
شکسته پر و بالم، چون ننالم
همه گویند فلانی ناله کم کن
ته آیی در خیالم، چون ننالم

خوش آن ساعت که یار از در، در آیود
شب هجرون و روز غم سرآیود
ز دل بیرون کنم جان را به صد شوق
همی واجم که جایش دلبر آیود


مو آن آزرده بی خانمونم
مو آن محنت نصیب سخت جونم
مو آن سرگشته خارم در بیابون
که هر بادی وزد، پیشش دوونم


به صحرا بنگرم، صحرا ته بینم
به دریا بنگرم، دریا ته بینم
به هرجا بنگرم، کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا ته بینم


دلی دیرم که بهبودش نمی‌بو
نصیحت کردم و سودش نمی‌بو
به بادش می‌دهم، نش می‌بره باد
در آتش می‌نهم، دودش نمی‌بو


سری دیرم که سامونش نمی‌بو
غمی دیرم که پایانش نمی‌بو
اگر باور نداری سوی من آی
ببین دردی که درمانش نمی‌بو


بود درد مو و درمونم از دوست
بود وصل مو و هجرونم از دوست
اگر قصاب مستم واکره پوست
جدا هرگز نگرده جونم از دوست


نصیب کس مبو درد دل ما
که بسیاره غم بی‌حاصل ما
کسی بو از غم و دردم خبر داشت
که داره مشکلی چون مشکل ما


به آهی گنبد خضرا بسوزان
فلک را جمله سر تا پا بسوزان
بسوزم ورنه کارم را بسازی
چه فرمایی، بسازی یا بسوزم


مو کز سوته‌دلانم چون ننالم
مو کز بی‌حاصلانم، چون ننالم
نشسته بلبلان با گل بنالند
مو که دور از گلانم، چون ننالم 
 


بابا طاهر 


استاد محمدرضا شجریان
برای شنیدن اهنگ اینجا بزنید 


امروز زادروز استاد شجریان هست امیدوارم همیشه سالم باشن 
تمام اهنگهای ایشون عالی هستند چون صدای بی نظیر و علم بر ان را دارند 
ولی خوب این اهنگشون به دل من شدید میشینه 

]]>
خاموش 2018-09-20T19:59:31+01:00 2018-09-20T19:59:31+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1457 بهونه ‏ارغوانم را دیدی سرِ راه؟‏مثلِ من پیر شده‌ست؟‏چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟‏نه، چرا می‌پرسم‏ارغوان خاموش استهوشنگ_ابتهاج  ‏ارغوانم را دیدی سرِ راه؟
‏مثلِ من پیر شده‌ست؟
‏چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟

‏نه، چرا می‌پرسم
‏ارغوان خاموش است


هوشنگ_ابتهاج 

]]>
دلتنگی محض..... 2018-09-14T22:19:26+01:00 2018-09-14T22:19:26+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1456 بهونه  ای شب از رویای تو رنگین شدهسینه ام از عطرتو سنگین شدهای به روی چشم من گسترده خویششادیم بخشیده از اندوه بیشهمچون بارانی که شوید جسم خاکهستیم زالودگی ها کرد پاکای تپش های تن سوزان مناتشی بر سایه مژگان منای مرا با شور شعر امیختهاین همه اتش به شعرم ریختهچون تب عشقم چنین افروختیلاجرم شعرم به اتش سوختیای دوچشمانت چمنزاران منباغ چشمت خورده بر چشمان منبیش از اینت گر که در خود داشتمهر کسی را تو نمی انگاشتمبرای شنیدن این اهنگ اینجا کلیک کنید ‍ دلم‌میخوادتو خونه ی دلتسرک بکشملای پنجره چشمات رو  ای شب از رویای تو رنگین شده

سینه ام از عطرتو سنگین شده

ای به روی چشم من گسترده خویش

شادیم بخشیده از اندوه بیش

همچون بارانی که شوید جسم خاک

هستیم زالودگی ها کرد پاک

ای تپش های تن سوزان من

اتشی بر سایه مژگان من

ای مرا با شور شعر امیخته

این همه اتش به شعرم ریخته

چون تب عشقم چنین افروختی

لاجرم شعرم به اتش سوختی

ای دوچشمانت چمنزاران من

باغ چشمت خورده بر چشمان من

بیش از اینت گر که در خود داشتم

هر کسی را تو نمی انگاشتم


برای شنیدن این اهنگ اینجا کلیک کنید ‍ دلم‌میخواد

تو خونه ی دلت

سرک بکشم

لای پنجره چشمات رو بازکنم

حریر موهام  و رو دوشت بزارم

وآروم‌بهت بگم

دوست دارم

حیف شد نه...؟؟؟

دیر شد 

آره...؟؟

ببین این منم

کمی خسته

وخیلی  خیلی غمگین

تنهام

مثل هرروز

بی صدا دوست دارم

هنوز


لیلا_قلاوند

]]>
یاددتشت...64 2018-08-04T20:34:34+01:00 2018-08-04T20:34:34+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1455 بهونه بعضی وقت ها ادم چوب رفتارهاش میخورهولی انگار پوست ادم کلفت شده باشه مببینی ولی عکس العملی نداریبعضی وقتها دلت به حال سادگیت میسوزه ولی سوختن انقدر شده که چیزی نمونده بعضی وقت ها انقدر منتظر موندی که دیگه توانی برات نموندهبعضی موقع ها میفهمی ادمها وقتی حس تنهایی روحی دارند یاد قدیم میکنند وقتی سرشون شلوغ شد خیلی سبک بال میروندبعضی وقت حس شکایت رو هم نداری حوصله هیچی نداریفقط انگار به فکر رفتنی چون بودنت فرقی با رفتنت ندارهبعضی وقتها مثل الان بابد خداحافظی کنی تا بیشتر ا
ولی انگار پوست ادم کلفت شده باشه مببینی ولی عکس العملی نداری

بعضی وقتها دلت به حال سادگیت میسوزه 

ولی سوختن انقدر شده که چیزی نمونده 

بعضی وقت ها انقدر منتظر موندی 

که دیگه توانی برات نمونده

بعضی موقع ها میفهمی ادمها وقتی حس تنهایی روحی دارند یاد قدیم 

میکنند وقتی سرشون شلوغ شد خیلی سبک بال میروند

بعضی وقت حس شکایت رو هم نداری حوصله هیچی نداری

فقط انگار به فکر رفتنی چون بودنت فرقی با رفتنت نداره

بعضی وقتها مثل الان بابد خداحافظی کنی 

تا بیشتر از این سبک نشدی 

خداحافظ
]]>
یادداشت...63 2018-08-04T06:30:37+01:00 2018-08-04T06:30:37+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1454 بهونه آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوینقاشی ساعتها تماشا کرد عمرشانکوتاه است بس که هر کسی از راهمی رسد یا ازشان سوء استفادهمی کند یا زمینشان میزندشاملو آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی

نقاشی ساعتها تماشا کرد عمرشان

کوتاه است بس که هر کسی از راه

می رسد یا ازشان سوء استفاده

می کند یا زمینشان میزند

شاملو


]]>
یادداشت....63 2018-08-03T09:05:43+01:00 2018-08-03T09:05:43+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1453 بهونه آدم های زیبا و دوست‌ داشتنی، به صورت تصادفی به وجود نمی‌‌آیندزیباترین و دوست ‌داشتنی ‌ترین انسانهایی که می‌شناسیم،آنهایی هستند که با شکست آشنا شده‌اند،آنهایی که رنج را تجربه کرده‌اند،آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده‌اند،آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده‌اند،این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می‌فهمند،آن را به شکل متفاوتی تحسین می‌کنندو نیز به شکل متفاوتی حس می‌کنندبه همین دلیل ،آرامترند و دوست داشتن و محبت به دغدغه‌شان تبدیل می‌شود.   وین_ آدم های زیبا و دوست‌ داشتنی، به صورت تصادفی به وجود نمی‌‌آیند
زیباترین و دوست ‌داشتنی ‌ترین انسانهایی که می‌شناسیم،
آنهایی هستند که با شکست آشنا شده‌اند،
آنهایی که رنج را تجربه کرده‌اند،
آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده‌اند،
آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده‌اند،

این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می‌فهمند،
آن را به شکل متفاوتی تحسین می‌کنند
و نیز به شکل متفاوتی حس می‌کنند
به همین دلیل ،
آرامترند و دوست داشتن و محبت به دغدغه‌شان تبدیل می‌شود.

   وین_دایر


]]>
یادداشت....62 2018-08-02T05:34:27+01:00 2018-08-02T05:34:27+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1452 بهونه هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنیدآدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفههرگز احساس حماقت نمیکنندچون خوب بودن برای آنها عادت شدهآدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستندآنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اندکه نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هستسکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...مهربان باشید با مهرباناندالای لاما  هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید

آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه
هرگز احساس حماقت نمیکنند
چون خوب بودن برای آنها عادت شده
آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند

آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...
آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند
که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...

هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست
سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...
مهربان باشید با مهربانان


دالای لاما 
]]>
یادداشت.......61 2018-07-30T03:22:47+01:00 2018-07-30T03:22:47+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1451 بهونه دنیای مادنیای روابط آدمها با آدمهانیستدنیای روابطنقابها با نقابهاستآدمهاکمتر فرصت میکنندتا سیمای حقیقی هم را ببینند....و در اخر گاهی باید از دیگران فاصله بگیری؛؛؛اگر اهمیت دادند  ارزشت را خواهی فهمید،و اگر اهمیتی ندادندخواهی فهمید کجا ایستاده ای...!پ ن :چقدر زجر اور هست که بدونی کجایی و در چه الویت و اهمیتی البته اون الویتها رو هم خودت میسازی و برمیگرده به حماقت امیدوارم هیچ کس بی ارزش نشه که اگر اینطور بشه واقعا با مرگ فرقی نمیکنه 
دنیای ما
دنیای روابط آدمها با آدمهانیست
دنیای روابط
نقابها با نقابهاست
آدمهاکمتر فرصت میکنند
تا سیمای حقیقی هم را ببینند....

و در اخر 

گاهی باید 
از دیگران فاصله بگیری؛؛؛
اگر اهمیت دادند  
ارزشت را خواهی فهمید،
و اگر اهمیتی ندادند
خواهی فهمید کجا ایستاده ای...!

پ ن :چقدر زجر اور هست که بدونی کجایی و در چه الویت و اهمیتی 

البته اون الویتها رو هم خودت میسازی و برمیگرده به حماقت 

امیدوارم هیچ کس بی ارزش نشه که اگر اینطور بشه واقعا با مرگ فرقی نمیکنه 
]]>
یادداشت......60 2018-07-28T07:28:54+01:00 2018-07-28T07:28:54+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1450 بهونه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با کسی نباش که هر لحظه مجبور باشی خودت را به هر اجباری لای لحظه هایش جا بدهی...با کسی باش که لحظه هایش را روی مدار ِتو تنظیم کند..با کسی که مشغله هایش را بخاطر تو دوست داشته باشد...که تو را بخواهد.. که اولویت اولش باشی... !با کسی نباش که دردت را نفهمد از حالت بی خبر باشد...ارزشِ تو خیلی بالاتر از یدک بودن است..جنس اعلا باش.. جنس اعلا که یدک نمی شود!!!یاد بگیر که هر ماندنی ارزشش را ندارد..!گاهی تنها بودن شرف دارد... به ماندن های یک طرفه ی تحقیر آمیز،که تمام شخصیت و انسان بودنت را زیر س
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با کسی نباش که هر لحظه مجبور باشی خودت را به هر اجباری لای لحظه هایش جا بدهی...
با کسی باش که لحظه هایش را روی مدار ِتو تنظیم کند..
با کسی که مشغله هایش را بخاطر تو دوست داشته باشد...
که تو را بخواهد.. که اولویت اولش باشی... !
با کسی نباش که دردت را نفهمد از حالت بی خبر باشد...
ارزشِ تو خیلی بالاتر از یدک بودن است..
جنس اعلا باش.. جنس اعلا که یدک نمی شود!!!
یاد بگیر که هر ماندنی ارزشش را ندارد..!
گاهی تنها بودن شرف دارد... به ماندن های یک طرفه ی تحقیر آمیز،که تمام شخصیت و انسان بودنت را زیر سوال می برد واقعا درک کرده ام ثانیه هایش را از عمق وجود....
یاد بگیر گاهی تنها بودن، ترجیحِ خودت باشد...!
خیلی وقت ها غرور واقعا چیزِ خوبیست...!
کاش غرورم را همیشه حفظ میکردم 
کاش همیشه مغرور خطابم میکردند
کاش....


]]>
یادداشت ....59 2018-07-25T18:33:41+01:00 2018-07-25T18:33:41+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1449 بهونه آدم‌ها آنقدرها که جدی می‌نویسند خشک و عبوس نیستند،آنقدرها که بذله‌گویی می‌کنند شاد و خندان نیستند،آنقدرها که در نوشته‌ها قربان‌صدقه‌ی هم می‌روند دل‌بسته نیستند،آنقدرها که شکایت می‌کنند ناراضی نیستند.آنقدرها که کتاب می‌خرند کتابخوان نیستند،آدم‌ها آنقدرها که پرت و پلا می‌گویند کم‌شعور نیستند،آنقدرها که حرف‌های زیبا می‌زنند پاک و منزه نیستند،آنقدرها که می گویند روی حرف هایشان نیستندکار دارد شناختن آدم‌ها، به این آسانی‌ها نیست...به قول شاملواگر کسیاحساست را نفهمید؛مهم نیست...سرت را بالا بگیر و لبخند آدم‌ها آنقدرها که جدی می‌نویسند خشک و عبوس نیستند،
آنقدرها که بذله‌گویی می‌کنند شاد و خندان نیستند،
آنقدرها که در نوشته‌ها قربان‌صدقه‌ی هم می‌روند دل‌بسته نیستند،
آنقدرها که شکایت می‌کنند ناراضی نیستند.
آنقدرها که کتاب می‌خرند کتابخوان نیستند،

آدم‌ها آنقدرها که پرت و پلا می‌گویند کم‌شعور نیستند،
آنقدرها که حرف‌های زیبا می‌زنند پاک و منزه نیستند،
آنقدرها که می گویند روی حرف هایشان نیستند


کار دارد شناختن آدم‌ها، به این آسانی‌ها نیست...

به قول شاملو

اگر کسی
احساست را نفهمید؛

مهم نیست...
سرت را بالا بگیر و لبخند بزن
فهمیدن احساس 
کار هرآدمی نیست..

]]>
یادداشت....58 2018-07-23T10:02:16+01:00 2018-07-23T10:02:16+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1448 بهونه مشکل می‌توان کسی را یافت که بگوید من هیچ باری را حمل نمی‌کنم. فقط فردی چنین حرفی را می‌زند که تمام بارش را به هستی داده باشد. و نکته جالب در این است که در هر صورت همه بارهای زندگی از آن هستی است. ما فقط فضولی غیرضروری می‌کنیم. وضع ما درست مثل کسی است که در داخل قطار نشسته است و همه بارش را روی سرش گذاشته است. مسافران دیگر او را متقاعد می‌کنند که بار خود را بر زمین بگذارد، و می‌گویند چرا خود را بی‌خودی رنج می‌دهی، قطار هم تو و هم بارت را حمل می‌کند. بدانید بار کلی این عالم نیز بر دوش هستی است، تم مشکل می‌توان کسی را یافت که بگوید من هیچ باری را حمل نمی‌کنم. فقط فردی چنین حرفی را می‌زند که تمام بارش را به هستی داده باشد. و نکته جالب در این است که در هر صورت همه بارهای زندگی از آن هستی است. ما فقط فضولی غیرضروری می‌کنیم. وضع ما درست مثل کسی است که در داخل قطار نشسته است و همه بارش را روی سرش گذاشته است. مسافران دیگر او را متقاعد می‌کنند که بار خود را بر زمین بگذارد، و می‌گویند چرا خود را بی‌خودی رنج می‌دهی، قطار هم تو و هم بارت را حمل می‌کند. بدانید بار کلی این عالم نیز بر دوش هستی است، تمام اجرای امور عالم توسط هستی است. اما ما مسافران عجیبی هستیم، در طول مسافرت با قطار هستی تمام بار را بر روی سر خود گرفته و حمل می‌کنیم. و اینگونه است که زندگیمان در رنج و عذاب طی می‌شود.
به هستی اعتماد کنید...
بارتان را زمین بگذارید
آماده باشید تا آنچه را که از روی حکمت به شما اعطا می‌کند قبول کنید. یقین داشته باشید هر چه پیش آید بهترین خواهد بود.]]>
یادداشت....57 2018-07-22T03:35:36+01:00 2018-07-22T03:35:36+01:00 tag:http://bahooneh.mihanblog.com/post/1447 بهونه ماجرای زندگی آیاجز مشقتهای شوقی توامان با زجر،اختیارش همعنان با جبر،بسترش بر بُعدِ فرار و مه‌آلودِ زمان لغزان،در فضای کشفِ پوچِ ماجراها چیست؟من بگویم، یا تو می‌گوییهیچ جز این نیست؟ ...مهدی_اخوان_ثالثبه قول شاملو با همه بوده است عجب هرزه ایست این تنهاییپ ن:در بعدی از زمان که ادم میرسه منظورم زمان عقلیست نه مادی که البته سن و سال هم نداره در هرسنی میتونه باشه ادم از خواهشها و احساسات امید بخش دست بر میداره انگار که دست بشوری بشینی کنار و نگاه کنی همون موقع هست که
ماجرای زندگی آیا
جز مشقتهای شوقی توامان با زجر،
اختیارش همعنان با جبر،
بسترش بر بُعدِ فرار و مه‌آلودِ زمان لغزان،
در فضای کشفِ پوچِ ماجراها چیست؟
من بگویم، یا تو می‌گویی
هیچ جز این نیست؟ ...

مهدی_اخوان_ثالث

به قول شاملو 
با همه بوده است 
عجب هرزه ایست 
این تنهایی

پ ن:در بعدی از زمان که ادم میرسه منظورم زمان عقلیست نه مادی 

که البته سن و سال هم نداره در هرسنی میتونه باشه 

ادم از خواهشها و احساسات امید بخش دست بر میداره 

انگار که دست بشوری بشینی کنار و نگاه کنی 

همون موقع هست که میفهمی ای دل غافل بد خوردی خیلی بد

باور کنید که اگر هزاران نفر درگیری جسمی باهاتون داشته باشند 

انقدر ضربه نمیخوردید 

ترمیم که اصلا نمیتونه بشه حتی نمیشه یکم از دردش کم کرد 

بعضی وقت ها حس میکنم روحم بد گول خورده نه اینکه کسی گول زده باشه 

خودش ابلهانه گول خورده 

اینجاست که می مونی در تشویش 

در منجلاب و باتلاق 


]]>