شازده کوچولو: تو سواد داری ؟
روباه: سواد مال آدماست ، من شعور دارم !


آدم از اوقات خوب زندگی بی خبر است
تا اینکه...
همه چیز بد میشود
و وقتی به گذشته نگاه میکند
میبیند چقدر خوشبخت بوده است
و چقدر بیخیال ... 

پ ن :

دل آدم  چه ساده گرم می‌شود:
به یک دلخوشی کوچک
به یک احوال‌پرسی ساده
به یک دلداری کوتاه
به یک همراه شدن کوچک
به یک پرسش کوتاه:«روزگارت چگونه است؟»
به یک وقت گذاشتن برای تو
به شنیدن جمله « من کنارت هستم»
به یک دوستت دارم غیر منتظره
به یک غافلگیری
به یک خوشحال کردن کوچک
به یک نگاه مهربانانه

فقط همین...

میبینی چه دلخوشی هایی دارم 

عجب زمستانی شده در دل 
میبینی حال روز منو....