تبلیغات
حالا بیا تو . . . - قالب پرندگان خشمگین

غربت آن نیست که ندانند کجایی و بگیرند سراغت..... غربت آن است که بدانند کجایی و نگیرند سراغت...


Admin Logo
themebox Logo

دانلود آهنگتاریخ:شنبه 5 اسفند 1391-03:23 ب.ظ

نویسنده :giga

قالب پرندگان خشمگین

سلام به همه بهونه های عزیزم

قالب پرندگان خشمگین رو واستون گذاشتم ، امید كه بدردتون بخوره

روی رزبلاگ تست شده و جواب داده

 

<html>
<head>
<title>[RB:Blog_Title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[RB:Blog_And_Post_Title] - [RB:Blog_Description] - [RB:Blog_Title]">
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:BlogId], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Title]" href="[RB:Blog_Xml_Link]">
<link href="http://torobche.com/skin/Angry-Birds3/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script language="javascript"> function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="[RB:BlogId]";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
if ( intCount>0) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back>

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">


<tr><td colspan="3" id=Header>


<div id=BlogTitle><br>[RB:Blog_Title]</div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription>[RB:Blog_Description] </div>


<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:10;height:20;float:right"></div>

<a href="[RB:Blog_Url]"><img border="0" src="http://torobche.com/skin/Angry-Birds3/images/Torobche.gif" width="80" height="30" hspace="1"></a>
<a href="/rss.aspx"><img border="0" src="http://torobche.com/skin/Angry-Birds3/images/Torobche.gif" width="80" height="30" hspace="1"></a>
<a href="mailto:"><img border="0" src="http://torobche.com/skin/Angry-Birds3/images/Torobche.gif" width="80" height="30" hspace="1"></a>
<a target="_blank" href="http://torobche.com"><img alt="طراحی قالب" border="0" src="http://torobche.com/skin/Angry-Birds3/images/Torobche.gif" width="80" height="30" hspace="1"></a>
<a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->"><img border="0" src="http://torobche.com/skin/Angry-Birds3/images/Torobche.gif" width="70" height="30" hspace="1"></a>

</div>


</div>


</td></tr>

<tr><td width="220" valign="top">

<RB:Blog_Authors_Block>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نویسندگان</b></div></div>
<div class=CenterSid><RB:Blog_Authors_Loop><div class=li-Sid>
<a href="[Author_Link]">[Author_Name]</a></div></RB:Blog_Authors_Loop></div>
<div class=LowSid></div></div>
</RB:Blog_Authors_Block>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="[Post_Link]" title="[Post_Date]">[Post_Title]</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<RB:Blog_Links_Block>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://torobche.com">گرافیک با طعم تربچه</a></div><RB:Blog_Links_Loop><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="[Link_Url]">[Link_Title]</a></div></RB:Blog_Links_Loop><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://negah.irib.ir/media/show_pic/9569">گالری عکس من</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
</RB:Blog_Links_Block>

<RB:Link_Daily_Block>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><RB:Link_Daily_Loop><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="[Link_Url]" title="[Linkdaily_Description]">[Link_Title]</a></div></RB:Link_Daily_Loop>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://torobche.com/category/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/">قالب سایت</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://torobche.com">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.parsnest.com">طراحی سایت</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://torobche.com/category/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87/">تصاویر پس زمینه</a></div>
<div class=LowSid></div></div>
</RB:Link_Daily_Block>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های ویژه</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><div align="right"><a target="_blank" href="http://www.gfxdesign.ir" title="طراحی کارت ویزیت ، بنر ، هدر سایت، جلد کتاب">طراحی و گرافیک</a>
</div></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.torobche.com">قالب بلاگفا و پرشین بلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.Mypix.ir">گالری عکس عاشقانه</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.parsnest.com">طراحی سایت</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.torobche.com">ابزار فتوشاپ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>

</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<ROZBLOG>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>

<b><a href="[Post_Link]">[Post_Title]</a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>
[Post_Content]<RB:Post_Tags_Block><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="[Post_Tags_Url]">[Post_Tags_Title]</a></RB:Post_Tags_Loop></RB:Post_Tags_Block>
<RB:Post_More_Block><br><a href="[Post_Link]">ادامه مطلب</a></RB:Post_More_Block>

</div></div>

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ [Post_Date] ] [ <-PostTime-> ] [ <RB:Post_Author_Block><a href=″[Post_Author_Link]″ >[Post_Author]</a></RB:Post_Author_Block> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC([PostId]);</script></BlogComment>
</div></div></div>


</ROZBLOG>

<RB:Blog_Page_Block>
<style>.pging { direction:rtl; font-size:1.2em; height:30px; margin:40px 0 0; color:#000000; padding-bottom: 20px; text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #000001; display:inline-block; margin:0 3px; padding:1px 5px; text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active { color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited { background-color:#000000; border:1px solid #000001; color:red; cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#000000">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
          <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#000000">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></RB:Blog_Page_Block>

<center><b><font color="#ffffff" size="1"></font></b><a target="_blank" href="http://torobche.com"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 1pt" color="#ffffff"> theme :</font><b>
<font class=text5 size="1"><font style="FONT-SIZE: 1pt" color="#ffffff">blitz.r98.ir</font></span></a> </font><font color="#ffffff" size="1">
</font>
</b></a></center><br>

</div></td>

<td width="220" valign="top">

<RB:Blog_Profile_Block>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2>
<RB:Blog_Photo_Block><div style="text-align:center;"><img src="[Profile_Pic]"></div></RB:Blog_Photo_Block>
<br><RB:Blog_About_Block>[Profile_About]</RB:Blog_About_Block> </div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</RB:Blog_Profile_Block>

<RB:Blog_Archive_Block>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><RB:Blog_Archive_Loop><div class=li-Sid>
<a href="[Post_Cat_Url]">[Post_Cat_Title]</a></div></RB:Blog_Archive_Loop></div>
<div class=LowSid></div></div>
</RB:Blog_Archive_Block><BlogTagsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>برچسب‌ها وب</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogTags><div class=li-Sid>
<a href="[Post_Tags_Url]">[Post_Tags_Title]</a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></div></BlogTags></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogTagsBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های کاربردی</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><div align="right"><a target="_blank" href="http://bahooneh.mihanblog.com">()(حالا بیا تو وای ()))</a>
</div></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://torobche.com/category/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C/">خوشنویسی</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://torobche.com/category/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1/">تصاویر وکتور</a></div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://torobche.com/category/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87/">قاب و حاشیه</a></div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://torobche.com/category/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9/">تصاویر استوک</a></div>

"div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://blitz.rozblog.com/">++()لباس زیر()++</a>
</div>
<div class=LowSid></div></div>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>امکانات وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><RB:Custom_Html_Block>[RB:Blog_Custom_Html]</RB:Custom_Html_Block></font></div>
<div class=LowSid></div></div>

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer">

</td></tr></table></div>
</body>
</html>نظرات() 
How much can you grow from stretching?
سه شنبه 28 شهریور 1396 04:37 ق.ظ
I am not sure where you are getting your info, but good topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for fantastic information I was looking for this
information for my mission.
foot pain identifier
دوشنبه 5 تیر 1396 03:16 ق.ظ
You could certainly see your expertise in the paintings you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe.
At all times follow your heart.
http://ShantayMcguiness.bravesites.com/entries/general/Hammer-Toes-Surgery-Procedure
سه شنبه 2 خرداد 1396 11:01 ق.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
Cheers!
BHW
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:49 ب.ظ
Quality posts is the crucial to attract the users to go
to see the site, that's what this website is providing.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:11 ب.ظ
Just want to say your article is as astounding. The clarity on your
post is just great and that i could suppose you are a professional on this subject.
Fine along with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay updated with approaching
post. Thanks one million and please carry on the enjoyable
work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر